ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος Μυτιληναίος: Στο 5,02% το ποσοστό της Fairfax

Όμιλος Μυτιληναίος: Στο 5,02% το ποσοστό της Fairfax

Σε 5,02% ή 5.872.383 δικαιώματα ψήφου, ανήλθε στις 18 Οκτωβρίου το άμεσο ή έμμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου Μυτιληναίος η καναδική Fairfax Financial Holdings Limited.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της διάθεσης των μετοχών του Treasury stock (σ.σ. ίδιες μετοχές της εταιρείας), οι μέτοχοι των οποίων η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ξεπερνά το 5% είναι η Fairfax Financial Holdings με 5,02%, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος με 15,41% και ο κ. Ιωάννης Μυτιληναίος με 16,42%.

Αντίστοιχα τα δικαιώματα ψήφου των βασικών μετόχων της Μυτιληανίος Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Ιωάννης Μυτιληναίος 16,42%

Ευάγγελος Μυτιληναίος 15,41%

Γεώργιος -Φανούριος Κοντουζόγλου 0,09%

Ανδριάννα Γιώτη 0,08%

Σύνολο 32%

Η Fairfax είναι πλέον ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος του ομίλου.

Η στρατηγική συμφωνία αναμένεται να επισφραγιστεί και με την εκπροσώπηση της Fairfax στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Μυτιληναίος. O Γουέιντ Μπάρτον, αντιπρόεδρος και διευθυντής χαρτοφυλακίου και μέλος της επιτροπής επενδύσεων της Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd., θυγατρική της Fairfax, θα αναλάβει θέση ανεξάρτητου μέλους στο ΔΣ της Μυτιληναίος.

Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, εκτελεστικός διευθυντής Εταιρικών και Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου Μυτιληναίος θα αναλάβει θέση ανεξάρτητου μέλους, ως ένας εκ των εκπροσώπων της Fairfax στο ΔΣ της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ.