ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση 6,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή

Μείωση 6,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή

Μείωση κατά 6,1% παρουσίασε ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2012, έναντι μείωσης 3,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 3,9%, έναντι μείωσης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ειδικότερα, η μείωση του γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής κατά 6,1% τον μήνα Νοέμβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2012, οφείλεται στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων– λατομείων κατά 17,6%, στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 5,8%, στη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 3,5% και στη μείωση του δείκτη παροχής νερού κατά 4,6%.

Αντίστοιχα, η μείωση του γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής κατά 3,9% της περιόδου Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012, οφείλεται στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 10,5%, στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 1,9%, στη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 8,2% και στη μείωση του δείκτη παροχής νερού κατά 2,8%.