ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταγματικές οι μειώσεις των έμμισθων δικηγορών

Συνταγματικές οι μειώσεις των έμμισθων δικηγορών

Συνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας η μείωση των αποδοχών έμμισθων δικηγόρων ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ, κ.λπ. ή σε επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται κατά 50% τουλάχιστον από τους εν λόγω φορείς.

Το δικαστήριο (υπ΄ αριθμ. 3372/2015 απόφαση) δέχθηκε πως οι μειώσεις που επιβλήθηκαν από 1.1.2013 είναι και σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και απέρριψε τους ισχυρισμούς των Δικηγορικών Συλλογών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών, καθώς και 93 δικηγόρων.

Οι προσφεύγοντες ζητούσαν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην ΕΣΔΑ, η από 4.1.2013 υπουργική απόφαση με την οποία επεκτάθηκε υποχρεωτικά στα ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα η ισχύς αντίστοιχης υπουργικής απόφασης (28.2.2011) που καθόριζε τις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ.