Υποβάθμιση και από Standard and Poor's για τις ΗΠΑ;

Υποβάθμιση και από Standard and Poor's για τις ΗΠΑ;
Μετά τον οίκο αξιολόγησης Moody 's τώρα και...

Μετά τον οίκο αξιολόγησης Moody 's τώρα και ο Standard and Poor's εξετάζει το ενδεχόμενο υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης Aaa των ΗΠΑ.

Η εν λόγω υποβάθμιση είναι  η μικρότερη δυνατή, ενώ ο οίκος Standard and Poor's δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες  χρονικό περιθώριο τριών μηνών, μέχρι να καταλήξει σε σχετική απόφαση