ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Φωτιά» το κατηγορητήριο για τον Α. Μαρτίνη

«Φωτιά» το κατηγορητήριο για τον Α. Μαρτίνη

Ο ανακριτής κατά της Διαφθοράς, Σπύρος Τσιρώνης «καίει» τον πρώην πρόεδρο του νοσοκομείου Ερρίκος Ντύναν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ανδρέας Μαρτίνης κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που φέρεται να έλαβε από την HOSPITALIA INTERNATIONAL, η οποία προμήθευσε το νοσοκομείο με εξοπλισμό.

Η σχετική σύμβαση υπεγράφη το 1998 και όπως σημειώνεται, η εταιρία προτιμήθηκε αν και δεν κατέθεσε τη χαμηλότερη προσφορά, λόγω του ότι ο Α. Μαρτίνης έλαβε ως «δώρο» από αυτήν 3,1 εκ. μάρκα.

Το εν λόγω ποσό μέσω περίπλοκων διαδρομών σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς και μία οff shore κατέληξε στον ίδιο ενώ μέρος του το διέθεσε για την αγορά του κτιρίου που σήμερα στεγάζεται ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA.

Συγκεκριμένα, το κατηγορητήριο αναφέρει:

Με την ιδιότητα του προέδρου του ΔΣ κατείχες, διαχειρίσθηκες και χρησιμοποίησες περιουσία εν γνώσει ότι η περιουσία προέρχεται από το έγκλημα της απάτης, ενώ παράλληλα χρησιμοποίησες τον ελληνικό και διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, με τη διακίνηση εσόδων προερχόμενων με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.

Στις 6 Απριλίου 1998 το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ερρίκος Ντυνάν εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προσφορών προμήθειας νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο νοσοκομείο.

Μεταξύ των προσφορών που υποβλήθηκαν συμπεριλαμβανόταν εκείνη της εταιρείας "Hospitalia International GmbH", η οποία υποβλήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1998 και μάλιστα ήταν η μοναδική που αφορούσε το σύνολο των δέκα τμημάτων - τομέα ενδιαφέροντος. Ωστόσο η προσφορά της εταιρείας δεν ήταν η χαμηλότερη εκ του συνόλου των προσφορών που υποβλήθηκαν.

Κατόπιν τούτου η επιτροπή προμηθειών του ιδρύματος με την 22/10/1998 εισηγητική έκθεσή της κατέληξε στην επιλογή της προσφοράς της εταιρείας, με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής προμηθειών.

Σε εκτέλεση της απόφασης στις 16 Δεκεμβρίου 1998 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Ερρίκος Ντυνάν εκπροσωπούμενου από εσένα και της εταιρείας "Hospitalia International" με τίμημα, το οποίο μη συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ, ανερχόταν σε 11.246.014.650 δρχ.

Ως πρόεδρος είτε της επιτροπής προμηθειών είτε του κοινωφελούς ιδρύματος παρασιώπησες το γεγονός ότι είχες λάβει από την εταιρεία Hopitalia International την υπόσχεση καταβολής υψηλού χρηματικού ποσού 1.873.000.565 δολαρίων σε περίπτωση που το ΔΣ αποφάσιζε την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω εταιρεία.

Αν δε τα λοιπά μέλη της επιτροπής προμηθειών και του ΔΣ γνώριζαν την πραγματικότητα, δεν θα συναινούσαν στην ανάθεση προμήθειας στην εν λόγω εταιρεία, ειδικά μάλιστα με το τίμημα που τελικά επιτεύχθηκε.

Η επιβάρυνση του συμβατικού τιμήματος με το ποσό που αποτελούσε προμήθεια για την ανάθεση της σύμβασης προκύπτει ευκρινώς από το γεγονός ότι στις 28/12/1998 ο λογαριασμός 0251-380142-0 (Τ. Contoyannopoylos ref MIJAS) πιστώθηκε από την εταιρεία Hospitalia International με 1.873.565,04 δολάρια (3.130.850 γερμανικά μάρκα), ενώ στο άρθρο 4 της σύμβασης προβλεπόταν ότι το ποσό 3,5 εκατ. μάρκα που αποτελεί μέρος του ποσοστού 20% του συμβατικού τιμήματος, το οποίο θα καταβάλλονταν ως προκαταβολή εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης η οποία συνέβη στις 16/12 / 1998, επομένως έως τις 26/12/1998.

Ο λόγος για τον οποίο γίνεται μνεία στη σύμβαση του ποσού των 3,5 εκατ. μάρκων ως διακριτού μέρους της προκαταβολής του 20% του συμβατικού τιμήματος, είναι αδιαφανής ιδίως μάλιστα εν όψει της εντελώς ασαφούς αιτιολογίας «εκκίνηση του έργου και κόστος σχεδιασμού», ο οποίος είναι άγνωστο τι ακριβώς αφορά και δεν εξειδικεύεται περαιτέρω.

Η ανάδοχος εταιρεία αφού έλαβε το ποσό της προκαταβολής, που προήλθε από το αδίκημα της απάτης, το ενσωμάτωσε στην περιουσία της και το προοριζόμενο για εσένα μέρος της, το μεταβίβασε στον προαναφερόμενο οριστικό λογαριασμό.

Η βλάβη στο κοινωφελές ίδρυμα -σύμφωνα με την κατηγορία- είναι ισόποση της προμήθειας που τελικά επιβάρυνε το συνολικό τίμημα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρήματα της μίζας ακολούθησαν μία δαιδαλώδη διαδρομή μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς offshore εταιρειών. «Το ποσό των 3.133.350,17 γ. μάρκα το οποίο η Hospitalia International υποσχέθηκε και κατέβαλε σε εσένα, προκειμένου εσύ να ταχθείς ως πρόεδρος τόσο της επιτροπής προμηθειών όσο και ως πρόεδρος του ΔΣ του ιδρύματος, υπέρ της ανάθεσης σε αυτήν της σύμβασης νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το νοσοκομείο, διοχετεύτηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελβετίας διερχόμενο από 6 διαφορετικούς λογαριασμούς, που ανήκαν είτε σε εσένα είτε στη σύζυγό σου Γ. Μαρτίνη είτε και στους δύο από κοινού είτε τέλος στον Θ. Κοντογιαννόπουλο, προκειμένου να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευσή του και να χαθούν τα ίχνη της κίνησής του από λογαριασμό σε λογαριασμό. Στη συνέχεια διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδα και μετατράπηκε σε ακίνητη περιουσία».

Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα προκειμένου να τοποθετηθεί σε αυτό το ποσό των 3,1 εκατ. μάρκα που αποκόμισες με την ουσιαστική αποπεράτωση του κακουργήματος της απάτης και με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στο εν λόγω ποσό, καθώς και η μετατροπή του ως άνω ποσού σε ακίνητη περιουσία την οποία εσύ και η σύζυγός σου Γ. Μαρτίνη τελέσατε γνωρίζοντας ότι προέρχεται από το κακούργημα της τελεσθείσας από εσένα απάτης και με σκοπό να συγκαλυφθεί η παράνομη προέλευσή της, συνιστούν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, προερχομένων από το βασικό αδίκημα της απάτης εκ της οποίας η ζημία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Το δε άνοιγμα 6 διαφορετικών λογαριασμών στην Ελβετική τράπεζα Credit Suisse, οι διαδοχικές μεταφορές του ίδιου ποσού μεταξύ των λογαριασμών αυτών εν μέσω πλείστων άλλων εισροών και εκροών χρηματικών ποσών προθεσμιακών καταθέσεων κλπ, προκειμένου να συγκαλυφθεί η πραγματική προέλευση και η ροή του ποσού των 3,1 εκατ. γ. μάρκων από τον ένα λογαριασμό στον άλλο και η σύσταση υπεράκτιας εταιρείας με έδρα τη Μοράβια Λιβερίας, προκειμένου να αποκτήσει αυτή την κυριότητα των επίδικων ακινήτων, συνιστούν αφενός επανειλημμένη τέλεση της πράξης της νομιμοποίησης και αφετέρου κατ' επάγγελμα τέλεσης της πράξης αυτής επί σκοπό πορισμού εισοδήματος βάσει σχεδίου και όχι ευκαιριακή, με τη διαμόρφωση υποδομής εκ μέρους σου και της συζύγου σου Γ. Μαρτίνη δικαιούχων των εν λόγω ελβετικών λογαριασμών.

Για χρονικό διάστημα της τάξης της 15ετίας, εσύ και η σύζυγός σου εισπράττατε μίσθωμα ύψους 5.500 ευρώ μηνιαίως με αποτέλεσμα στο συνολικό χρονικό διάστημα να έχετε αποκομίσει ποσό 990.000 ευρώ.

Τέλος καταγράφεται και το ποσό των 600.000 δολαρίων το οποίο φέρεται να επενδύθηκε μέσω εταιρείας το 1998, και τα εισοδήματα αυτού εμπίπτουν στην έννοια του εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, καταγράφεται πως από τον Οκτώβριο του 1998 άρχισε η διακίνηση των χρημάτων από λογαριασμούς συμφερόντων της εταιρείας Hospitalia International αλλά και λογαριασμούς του οικονομικού διαχειριστή της ενδιάμεσης εταιρείας MIJAS LTD, προς λογαριασμούς του Ανδρ. και της Γεωργίας Μαρτίνη.
Μέρος των χρημάτων, στις 7/8/2001, εισέρχεται σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank τηρούμενο από την εταιρeία State Enterprises SA, Monrovia Liberia. Πρόκειται για έμβασμα 1,1 εκατ. δολαρίων προερχόμενο από λογαριασμό στην Credit Suisse Ελβετίας, με δικαιούχους το ζεύγος Μαρτίνη.

Την επόμενη ημέρα το ποσό δραχμοποιήθηκε και εκδόθηκαν τρεις επιταγές, ενώ την μεθεπόμενη ημέρα, στις 9 / 8/2001, το Ερρίκος Ντυνάν ως οικοπεδούχος μεταβίβασε στην State Enterprises ακίνητα κυριότητάς του, ευρισκόμενα εντός του κτηρίου που αποκαλείται Πολιτεία Business Centre και το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου κτηριακού συγκροτήματος εντός του οποίου στεγάζεται το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στο ποσό των 277.400.000 δρχ., που αναφέρεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε ενώπιον συμβολαιογράφου.

Στις 30 Νοεμβρίου μεταβιβάστηκαν στην ίδια εταιρεία δύο θέσεις στάθμευσης έναντι 10 εκατ. δρχ. Τα ακίνητα παρέμειναν στην κυριότητα της State Enterprises έως τις 28/12/2010 οπότε και μεταβιβάστηκαν, έναντι 418.540,68 ευρώ, στην Γεωργία Μαρτίνη, επί των οποίων εσύ παρακράτησες για τον εαυτό σου φόρου ζωής την επικαρπία.

Την ίδια ημέρα η State Enteprises έπαυσε τις εργασίες της δηλώνοντας τη μεταβολή αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ρoή Ειδήσεων