Προσφυγή γιατρών στο ΣτΕ για τα μπλοκακια

Προσφυγή γιατρών στο ΣτΕ για τα μπλοκακια

Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Αναστάσιου Πετρόπουλου με την οποία καθορίζονται οι υπέρμετρες ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών (μπλοκάκι) από την 1η Ιανουαρίου 2017 ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει ότι η επίμαχη απόφαση του υφυπουργού Εργασίας είναι αντίθετη στις συνταγματικές αρχές της επαγγελματικής ελευθερίας, της ισότητας και της αναλογικότητας, ενώ παράλληλα εμποδίζει τους γιατρούς ελευθέρους επαγγελματίες από τη δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελμα του γιατρού, κατά τρόπο που θίγει τη συνταγματικά επιβεβλημένη προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισής, ενώ την ίδια στιγμή είναι αντίθετη στην προστασία της περιουσίας που προστατεύεται από την ΕΣΔΑ. Υπενθυμίζεται ότι στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνεται ο μισθός και η σύνταξη.

Παράλληλα, οι γιατροί της Αθήνας σημειώνουν ότι οι προβλεπόμενες υψηλές εισφορές σε συνδυασμό με τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν ως αποτέλεσμα να αποστερούν από τους γιατρούς (αλλά και από τους άλλους ελεύθερους επαγγελματίες όπως είναι δικηγόροι, μηχανικοί, κ.λπ.) ένα μεγάλο ποσοστό των εισοδημάτων τους από την εργασία τους, που ανέρχεται σε ποσοστό από 59% έως και 92%.

Σημειώνεται ότι με την υπ΄ αριθμ. 61502/3399/30-12-2016 απόφαση του υφυπουργού Εργασίας προσδιορίστηκε η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, κ.λπ., καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος,

Όμως, για το 2017 επειδή προβλέπεται ως βάση υπολογισμού το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (κάτι που φυσικά δεν έχει γίνει), ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα εισοδήματα του 2015.