16 Οκτωβρίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16 Οκτωβρίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 16 Οκτωβρίου και ευχηθείτε τους Χρόνια Πολλά!

Ορθόδοξη Εκκλησία

† Των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου.

† Μάρτυρος Λογγίνου του εκατοντάρχου, του φρουρήσαντος τον Κύριον επί του Σταυρού και εν τω Τάφω.

† Μαρτύρων Δομετίου, Δομνίνου, Λεοντίου και Τερεντίου.

† Οσίων Μαλλού καί Σαβίνου.

Καθολική Εκκλησία

† Αγίου Γεράρδου, προστάτη των εγγύων και των νεογνών.

† Αγίας Εδβίγης, προστάτριας των ορφανών.

† Αγίου Φορτουνάτου.

† Αγίου Γάλλου, προστάτη των πτηνών.

† Αγίου Σιλβανού.