ΕΡΓΑΣΙΑ

Σκάνδαλο! Δίνουν κρυφές αυξήσεις στις ΔΕΚΟ ενώ «τελειώνουν» τον ιδιωτικό τομέα

Σκάνδαλο! Δίνουν κρυφές αυξήσεις στις ΔΕΚΟ ενώ «τελειώνουν» τον ιδιωτικό τομέα

Παιδιά ενός κατώτερου Θεού είναι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι για την κυβέρνηση σε σχέση με τους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ, για τους οποίους και έχει... ειδική μεταχείρηση.

Colpo grosso με την αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών: Ποιες κατηγορίες μισθωτών αφορά

Την ώρα που τα μπλοκάκια κλείνουν κατά χιλιάδες αφού οι εργαζόμενοι με αυτά στον ιδιωτικό τομέα επιβαρύνονται με 26,9% υπέρ του ΟΑΕΕ και το υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης κρίνει σκόπιμο να επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ με μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των ΔΕΚΟ.

Οι μειώσεις αυτές φέρνουν έμμεση αύξηση μέχρι 4% στις καθαρές αποδοχές τους, στους εργαζόμενους σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΗΣΑΠ, τη στιγμή που το εισόδημα στον ιδιωτικό τομέα μειώνεται συστηματικά.

Ειδικότερα, απόφαση την οποία υπέγραψε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος, προβλέπει μείωση έως 4% στις εισφορές που καταβάλλουν εργαζόμενοι και εργοδότες για τον κλάδο κύριας σύνταξης από 1/1/2017 σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΗΣΑΠ. Και η μείωση των εισφορών επί των ακαθαρίστων αποδοχών σημαίνει αύξηση των καθαρών αποδοχών.

Πάντως, στην Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει το νέο «καθεστώς» εισφορών σε πρώην ΔΕΚΟ προβλέπεται π.χ. πως από 1/1/2017, στη ΔΕΗ, οι εργατικές εισφορές θα μειωθούν κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές κατά 2,1 μονάδες.

Συνολικά, δηλαδή, θα επέλθει μείωση 4% στις εισφορές επί των ακαθαρίστων αποδοχών των εργαζομένων στη ΔΕΗ και, άρα, αντίστοιχη αύξηση 4% επί των καθαρών αποδοχών τους.
Μάλιστα, η αύξηση αυτή θα φτάσει σωρευτικά το 13% μέχρι το 2020.

Και αυτό γιατί π.χ. στην περίπτωση των ασφαλισμένων της ΔΕΗ, οι εργατικές εισφορές θα πέσουν από 11% που ήταν μέχρι 31/12/2016 για να φτάσουν στο 6,6% την 1/1/2020 (μείωση 4,3 ποσοστιαίων μονάδων).Παρόμοιες μειώσεις θα υποστούν οι εισφορές κλάδου σύνταξης και των εργαζομένων στον ΟΤΕ και τον ΗΣΑΠ.

Συγκεκριμένα, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει:

Για τις περιπτώσεις Α έως και Ζ που ακολουθούν, εκτιμάται απώλεια εσόδων στον προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 27 εκατ. ευρώ για το έτος 2017, 55 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 60 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019, 92 εκατ. ευρώ έως το έτος 2020.

Για τις περιπτώσεις ΙΔ έως και ΙΗ, για το μέρος που αφορά την αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη, η οικονομική επίπτωση είναι δημοσιονομικά ουδέτερη για τον προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης, δεδομένου ότι οι μεταβολές στην εργοδοτική εισφορά αντισταθμίζονται με ισόποσες καταβολές στα έσοδα του ΕΦΚΑ και, τέλος, για τις περιπτώσεις Η έως και ΙΓ οι οικονομικές συνέπειες δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν, λόγω μη διαθέσιμων στοιχείων.

Ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών:

Από την 01-01-2017, τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης, αναπροσαρμόζονται, ως εξής:

- ΤΑΠ-ΔΕΗ
Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη
11% μέχρι 31/12/2016 22% μέχρι 31/12/2016
9,92% από 01/01/2017 19,83% από 01/01/2017
8,84% από 01/01/2018 17,67% από 01/01/2018
7,75% από 01/01/2019 15,5% από 01/01/2019
6,67% από 01/01/2020 13,33% από 01/01/2020

- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη
8,835% μέχρι 31/12/2016 19,165% μέχρι 31/12/2016
8,29% από 01/01/2017 17,70% από 01/01/2017
7,75% από 01/01/2018 16,25% από 01/01/2018
7,22% από 01/01/2019 14,79% από 01/01/2019
6,67% από 01/01/2020 13,33 % από 01/01/2020

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ και τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Εισφορά εργοδότη
Εισφορά ασφαλισμένου ΤΣΠ-ΕΤΕ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ
8,835% μέχρι 31/12/2016 19,915% μέχρι 31/12/2016 19,665% μέχρι 31/12/2016
8,29% από 01/01/2017 18,27% από 01/01/2017 18,08% από 01/01/2017
7,75% από 01/01/2018 16,66% από 0/01/2018 16,5% από 01/01/2018
7,22% από 01/01/2019 14,98% από 01/01/2019 14,9% από 01/01/2019
6,67% από 01/01/2020 13,33% από 01/01/2020 13,33% από 01/01/2020

- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη
ΟΤΕ ΟΣΕ-ΕΛΤΑ-ΤΑΠ-ΟΤΕ
8,835% μέχρι 31/12/2016 19,165% 18,665% μέχρι 31/12/2016
8,29% από 01/01/2017 17,700% 17,33% από 01/01/2017
7,75% από 01/01/2018 16,250% 15,99% από 01/01/2018
7,22% από 01/01/2019 14,790% 14,67% από 01/01/2019
6,67% από 01/01/2020 13,33% από 01/01/2020
Για τους υπαλλήλους του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ η εισφορά είναι ήδη 6,67%.

- Πρώην Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας η Εθνική (ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ»)
Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη
16,665% μέχρι 31/12/2016
6,67% 15,83% από 01/01/2017
15% από 01/01/2018
14,16% από 01/01/2019
13,33% από 01/01/2020

- Πρώην Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ)
Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη
8% μέχρι 31/12/2016 15% μέχρι 31/12/2016
7,67% από 01/01/2017 14,58% από 01/01/2017
7,34% από 01/01/2018 14,17% από 01/01/2018
7,00% από 01/01/2019 13,75% από 01/01/2019
6,67% από 01/01/2020 13,33% από 01/01/2020

- Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν την 01/01/1993, προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ- τεχνικό προσωπικό πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη σε πτητικές εργασίες ηθοποιοί θεάτρου πρόζας και μουσικού, υποβολείς μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου προσωπικό σκηνής ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου χορευτές.

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη

10,97% μέχρι 31/12/2016 16,03% μέχρι 31/12/2016
9,9% από 01/01/2017 15,36% από 01/01/2017
8,83% από 01/01/2018 14,69% από 01/01/2018
7,75% από 01/01/2019 14,01% από 01/01/2019
6,67% από 01/01/2020 13,33% από 01/01/2020

- Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την 01/01/1993, ηθοποιοί μελοδραματικού, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου υποβολείς προσωπικό σκηνής χορευτές προσωπικό Ο.Α. και αεροπορικών εταιρειών πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες.
Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη
8,87% μέχρι 31/12/2016 14,73% μέχρι 31/12/2016
8,32% από 01/01/2017 14,38% από 01/01/2017
7,77% από 01/01/2018 14,03% από 01/01/2018
7,22% από 01/01/2019 13,68% από 01/01/2019
6,67% από 01/01/2020 13,33% από 01/01/2020

- Ασφαλισμένοι, πριν την 01/01/1993, τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955).
Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη
25,33% μέχρι 31/12/2016
6,67% 22,33% από 01/01/2017
19,33% από 01/01/2018
16,33% από 01/01/2019
13,33% από 01/01/2020

- Ασφαλισμένοι, πριν την 01/01/1993, τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που συνταξιοδοτούνται από το ίδιο το ΝΠΔΔ με διατάξεις που ακολουθούν τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Δημοσίου.
Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη
0% μέχρι 31/12/2016
6,67% 3,33% από 01/01/2017
6,67% από 01/01/2018
10,00% από 01/01/2019
13,33% από 01/01/2020

Τακτικοί υπάλληλοι ΕΤΑΠ-ΜΜΕ-πρώην ΤΣΠΕΑΘ
Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη
8,5% μέχρι 31/12/2016 7,5% μέχρι 31/12/2016
8,05% από 01/01/2017 8,95% από 01/01/2017
7,6% από 01/01/2018 10,4% από 01/01/2018
7,15% από 01/01/2019 11,85% από 01/01/2019
6,67% από 01/01/2020 13,33% από 01/01/2020

Τακτικοί υπάλληλοι ΕΤΑΠ-ΜΜΕ-πρώην ΤΑΤΤΑΘ
Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη
6,67% 17% μέχρι 31/12/2016
16,09% από 01/01/2017
15,18% από 01/01/2018
14,27% από 01/01/2019
13,33% από 01/01/2020

Ασφαλισμένοι, πριν και μετά την 01/01/1993, τακτικοί υπάλληλοι ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)
Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη
4% μέχρι 31/12/2016
6,67% 6,33% από 01/01/2017
8,66% από 01/01/2018
10,99% από 01/01/2019
13,33% από 01/01/2020

Ασφαλισμένοι, πριν και μετά την 01/01/1993, που έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί-ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών.
Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη
0% μέχρι 31/12/2016 14% μέχρι 31/12/2016
1,67% από 01/01/2017 13,83% από 01/01/2017
3,34% από 01/01/2018 13,67% από 01/01/2018
5,00% από 01/01/2019 13,50% από 01/01/2019
6,67% από 01/01/2020 13,33% από 01/01/2020

Σημειώνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του νέου ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016), τα παρακάτω πρόσωπα:

Α. Οι ασφαλισμένοι στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, μέχρι 31-12-1992 και οι εργοδότες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
Β. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ήταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεως, μέχρι 31-12-1992, Προσωπικού ΗΣΑΠ κατά την ημερομηνία ένταξής του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (01-08-2008) και οι εργοδότες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
Γ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ήταν ασφαλισμένοι, μέχρι 31-12-1992, στο Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού ΕΤΕ κατά την ημερομηνία ένταξής του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (01-08-2008) και οι εργοδότες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
Δ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ήταν ασφαλισμένοι, μέχρι 31-12-1992, στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ κατά την ημερομηνία ένταξής του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (01-08-2008) και οι εργοδότες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
Ε. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ήταν ασφαλισμένοι, μέχρι 31-12-1992, στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ κατά την ημερομηνία ένταξης του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (01-08-2008) και οι εργοδότες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
ΣΤ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ήταν ασφαλισμένοι, μέχρι 31-12-1992, στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας η Εθνική κατά την ημερομηνία ένταξής του στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (01-08-2008) και οι εργοδότες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
Ζ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ήταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, μέχρι την ημερομηνία ένταξής του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (31-07-2007) και ασφαλίζονται για απασχολήσεις τους από 01-08-2007 και μετά σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις στο ΤΣΕΑΠΓΣΟ και οι εργοδότες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
Η. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν την 01-01-1993, που εργάζονται ως προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων και οι εργοδότες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
Θ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν την 01-01-1993, που εργάζονται ως ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ-τεχνικό προσωπικό και οι εργοδότες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
Ι. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν την 01-01-1993, που εργάζονται ως πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη σε πτητικές εργασίες και οι εργοδότες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
ΙΑ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν την 01-01-1993, που εργάζονται ως ηθοποιοί θεάτρου πρόζας και μουσικού, υποβολείς και μουσικοί εγχόρδων και κρουστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου και προσωπικό σκηνής και οι εργοδότες που καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
ΙΒ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν την 01-01-1993, που εργάζονται ως ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικοί πνευστών οργάνων και χορευτές και οι εργοδότες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
ΙΓ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την 01-01-1993, που εργάζονται ως ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής, χορευτές-χορεύτριες, προσωπικό Ο.Α. και αεροπορικών εταιρειών, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες και οι εργοδότες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
ΙΔ. Οι τακτικοί υπάλληλοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΝΠΔΔ που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955) και οι εργοδότες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.
ΙΕ. Οι τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που συνταξιοδοτούνται από το ίδιο το ΝΠΔΔ με διατάξεις που ακολουθούν τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Δημοσίου ΙΣΤ. Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του πρώην Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ).
ΙΖ. Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΤΑΤΤΑΘ).
ΙΗ. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Τομέα Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (ΕΤΑΑ) που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του πρώην Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών.
ΙΘ. Τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, δηλαδή οι ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί-ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών.

Ρoή Ειδήσεων