ΕΘΝΙΚΑ

Αυτή είναι η δράση της τουρκικής ΜΙΤ

Αυτή είναι η δράση της τουρκικής ΜΙΤ

Ένα νέο βιβλίο, συνέχεια του «Οι Τουρκικές Μυστικές Υπηρεσίες και η ΜΙΤ» (έκδοση 1988, επανέκδοση 2010), έρχεται στην ουσία να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους.

Δηλαδή, να ενώσει τα πολύ μικρά και συνήθως δυσδιάκριτα κομμάτια του παζλ της μυστικής δράσης των Τούρκων στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Μια δράση που δεν περιορίζεται μόνο στα στελέχη της ΜΙΤ, αλλά επεκτείνεται πλέον σε προσωπικό άλλων υπηρεσιών αλλά και οικονομικών οργανισμών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μια δράση που συγκροτεί τη νέα απειλή για τη χώρα μας, μια απειλή ύπουλη και πολύ πιο επικίνδυνη από την καθαρά στρατιωτική απειλή, που φυσικά συνεχίζει να υφίσταται.

Πρόκειται για το βιβλίο «Η Μυστική Δράση των Τούρκων στην Ελλάδα και η Σύγχρονη MİT, του δημοσιογράφου-συγγραφέα Μάνου Ηλιάδη, που, όπως αναφέρει ο εκδότης, είναι ο Νέστωρ του αμυντικής αρθρογραφίας στην Ελλάδα, ο οποίος μετά από εξαντλητική δεκαετή έρευνα, συνέλεξε τις ψηφίδες της μυστικής υπονομευτικής δράσης των Τούρκων στην Ελλάδα και εκμεταλλευόμενος την τεράστια εμπειρία του τις συνέθεσε με υπευθυνότητα, σχηματίζοντας την εικόνα της νέας τουρκικής απειλής για την πατρίδα μας.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος ο έμπειρος αναλυτής και συγγραφέας αναφέρει στον επίλογο του βιβλίου του:

«Όπως αναφέρθηκε στην αρχή αυτού του βιβλίου, ο βασικός σκοπός του συγγραφέα ήταν να αναδείξει την έκταση της τουρκικής απειλής που θέτει η πολυσχιδής κατασκοπευτική δραστηριότητα και εν γένει υπονομευτική δράση των τουρκικών υπηρεσιών, με την παρουσίαση σε ένα ενιαίο σύνολο όλων των επισημανθέντων περιστατικών. Και τούτο διότι οι τουρκικές αυτές δραστηριότητες, οσάκις αποκαλύπτονται και προβάλλονται από τον τύπο ως μεμονωμένα περιστατικά, είτε απασχολούν πρόσκαιρα την κοινή γνώμη, είτε την εθίζουν σε αυτά, κατά τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει με τις προκλητικές ενέργειες των Τούρκων στον αέρα ή στην θάλασσα.

Η διαφορά μεταξύ των περιστατικών κατασκοπείας και συναφών ενεργειών αφ’ ενός και των τουρκικών προκλήσεων στον αέρα και στην θάλασσα αφ’ ετέρου είναι η εξής.

Με τις τουρκικές προκλήσεις, την έμπρακτη δηλαδή αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας, επιδιώκεται η σε βάθος χρόνου παγίωση καταστάσεων και η δημιουργία τετελεσμένων, τα οποία όμως είναι αδύνατον να επιβληθούν χωρίς την κατάληξη σε βίαιη αντιπαράθεση. Και τούτο διότι η πίεση της κοινής γνώμης σε ενδεχόμενη απώλεια εθνικής κυριαρχίας καθίσταται τόσο έντονη που η προσφυγή στον πόλεμο καθίσταται σχεδόν αναπόφευκτη, όσο και εάν η συχνότητα των τουρκικών προκλήσεων, δια της συνεχούς αναφοράς τους στα ΜΜΕ, έχει προκαλέσει ένα είδος «μιθριδατισμού» στην κοινή γνώμη.

Με τις δραστηριότητες, όμως, που αποτελούν το αντικείμενο αυτού του βιβλίου, η γνώση των οποίων παραμένει κτήμα συγκεκριμένων μόνον υπηρεσιών και μελών της κυβερνήσεως, η άγνοια της κοινής γνώμης, δεν της επιτρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός πιέσεως στην κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Υπό την έννοια των παραπάνω, ο προαναφερθείς σκοπός του παρόντος βιβλίου δεν ήταν μόνο η παρουσίαση σε ένα ενιαίο σύνολο των παραπάνω τουρκικών ενεργειών, με σκοπό την απλή ανάδειξη της εκτάσεως του φαινομένου, αλλά κυρίως η ευαισθητοποίηση, για να μη πούμε και αφύπνιση της κοινής γνώμης και η έξοδός της από την άγνοια -και ως εκ τούτου και αδράνεια- στην οποία την έχει οδηγήσει η πολιτική των τελευταίων κυβερνήσεων της χώρας.»

Εμείς απλά να ευχηθούμε το βιβλίο αυτό να φτάσει σε πολλά χέρια, για πετύχει το σκοπό του, που δεν είναι άλλος από την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, και μάλιστα σε μια περίοδο που τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την υπονομευτική δράση των τουρκικών υπηρεσιών, οργανισμών και εταιρειών στην Ελλάδα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Περίπου δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη έκδοση (1998) και αρκετά μετά την εξάντληση των τελευταίων αντιτύπων των δύο επόμενων εκδόσεων του τόμου «Οι Τουρκικές Μυστικές Υπηρεσίες και η MIT», το βιβλίο αυτό επανεκδόθηκε για τέταρτη φορά το 2010, με σκοπό να καλύψει την σχετική ζήτηση.

Η έκδοση του ανά χείρας τόμου έναν χρόνο αργότερα, έχει ως σκοπό την συμπλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων των πρώτων εκδόσεων, την επικαιροποίηση όποιων περιοχών παρουσίασαν αλλαγές και την παρουσίαση νέων στοιχείων που εμφανίσθηκαν μετά από αυτές, όπως η διαφοροποίηση της τουρκικής απειλής, η οποία πέραν της στρατιωτικής προσέλαβε και άλλες διαστάσεις (οικονομική και πολιτιστική διείσδυση, θρησκευτική κ.λπ.), η χρήση τεχνικών κυβερνοπολέμου στην συλλογή πληροφοριών κ.ά.

Αν και συμπλήρωμα ή συνέχεια της αρχικής εκδόσεως, για τον παρόντα τόμο επελέγη ο τίτλος «Η Μυστική Δράση των Τούρκων στην Ελλάδα και η Σύγχρονη MIT». Με τον τίτλο αυτόν επιδιώκεται να τονισθεί αφ' ενός η μετεξέλιξη της MIT στα χρόνια που μεσολάβησαν μετά την πρώτη έκδοση και αφ' ετέρου η εστίαση του παρόντος βιβλίου στα συνεχώς αυξανόμενα περιστατικά κατασκοπείας των τουρκικών υπηρεσιών εις βάρος της Ελλάδας, καθώς και σε δραστηριότητες που εκφεύγουν της απλής συλλογής πληροφοριών. Η αναφορά των συγκεκριμένων περιστατικών, αποτέλεσμα συνεχούς καταγραφής και προσπάθειας συγκεντρώσεώς τους, έγινε για τον ίδιο απλό λόγο που έγινε και στην πρώτη έκδοση: Μόνο όταν τα δει κανείς όλα μαζί, συγκεντρωμένα, μπορεί να κατανοήσει την έκταση και την διαχρονικότητα της απειλής που αποτελούν για την Ελλάδα οι συγκεκριμένες ενέργειες των Τούρκων.

Ως συμπλήρωμα της πρώτης εκδόσεως, ο παρών τόμος δεν μπορεί παρά να είναι σημαντικά μικρότερος. Και τούτο διότι στην ογκώδη πρώτη έκδοση (αποτελούμενη από 25 κεφάλαια, χωρισμένα σε 4 μέρη, συν 4 παραρτήματα, με ένα σύνολο 556 σελίδες) έγινε μία συνολική και διαχρονική κάλυψη όλων των τουρκικών οργανώσεων και υπηρεσιών πληροφοριών.

Τούτο έγινε με μία εκτενή αναφορά στο ιστορικό υπόβαθρο και την δράση τους από το απώτατο μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν (από την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, την Τουρκοκρατία, τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Μικρασιατικό Πόλεμο, τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την περίοδο προ της ιδρύσεως του Κυπριακού Κράτους και την εισβολή στην Κύπρο, μέχρι και το 1998). Στον ίδιο τόμο παρετέθη επίσης σημαντικός αριθμός περιστατικών κατασκοπείας, ανατρεπτικών ενεργειών, επιχειρήσεων αποσταθεροποιήσεως και δολιοφθοράς εις βάρος της Ελλάδας, με σκοπό την επισήμανση τόσο της εκτάσεως της δράσεως αυτής, όσο και την επισήμανση του τρόπου και των προτύπων δράσεως που ακολουθούνται.

Ως συμπλήρωμα της αρχικής εκδόσεως, ο ανά χείρας τόμος δεν μπορεί από μόνος του να οδηγήσει στην πλήρη κατανόηση του τρόπου, των προτύπων δράσεως και της εκτάσεως της απειλής που θέτει για την Ελλάδα η δράση της MIT, τόσο ως μηχανισμός συλλογής πληροφοριών, όσο και ως όργανο ή μέσον εφαρμογής της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας. Ιδιαίτερα ο τελευταίος αυτός τομέας γίνεται κατανοητός μόνο μετά την μελέτη των σχετικών περιστατικών και της αναλύσεώς τους που περιέχονται στην αρχική έκδοση.

Παρ' όλα αυτά, κατεβλήθη προσπάθεια ώστε ο αναγνώστης του παρόντος μόνο τόμου να αποκτήσει μία αρκετά σαφή εικόνα της απειλής που θέτει για την ασφάλεια της Ελλάδας η δράση των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών τόσο στην χώρα μας, όσο και στον περιβάλλοντα αυτήν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές.

Προς τούτο, περιελήφθησαν ορισμένα (επικαιροποιημένα) τμήματα από κεφάλαια της αρχικής εκδόσεως, τα οποία κρίνονται ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της λειτουργίας και της δράσεως της MIT, όπως η παλαιά δομή της και οι διαδοχικές μετεξελίξεις της, οι αλλαγές στην ηγεσία της και η σημασία τους -με σχετικά σχόλια για την κατανόηση της ατμόσφαιρας και του κλίματος που επικρατεί στους κόλπους της- το προσωπικό της (με στοιχεία για την επιλογή και την εκπαίδευσή του), οι σχέσεις της με άλλες τουρκικές υπηρεσίες, η συνεργασία της με τις υπηρεσίες πληροφοριών άλλων χωρών και η ειδική αναφορά στην χρηματοδότησή της, με την παράθεση των προϋπολογισμών της των τελευταίων δώδεκα ετών (2000-2011).

Αντιθέτως, παρελείφθησαν κεφάλαια που αφορούσαν στις υπηρεσίες πληροφοριών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, της Στρατοχωροφυλακής, της Αστυνομίας, του Υπουργείου Εξωτερικών και η συμμετοχή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας στην συλλογή πληροφοριών. Παρ' όλα αυτά, ορισμένα στοιχεία και αναφορές για αυτές, όπου αυτό εκρίθη αναγκαίο, περιλαμβάνονται σε άλλα κεφάλαια. Για διευκόλυνση του αναγνώστη, στον παρόντα τόμο παρατίθενται σε δύο παραρτήματα ο ιδρυτικός νόμος της MIT (2937/1.11.1983) που είχε περιληφθεί στην αρχική έκδοση του 1998 καθώς και οι νόμοι και διατάγματα με τις επινεχθείσες αλλαγές του αρχικού νόμου, οι οποίες δημοσιεύονται για πρώτη φορά.

Το υπόλοιπο μέρος του παρόντος βιβλίου είναι αφιερωμένο στην περιγραφή της διαφοροποιημένης τουρκικής απειλής, η οποία, ως προανεφέρθη, εκτός της στρατιωτικής, έχει και άλλες διαστάσεις, όπως οικονομική, πολιτιστική και θρησκευτική (με ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά στην τελευταία), αν και ως κεντρικός άξονας παραμένει η ανάδειξη συγκεκριμένων περιστατικών κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας, τόσο από την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών όσο και από τις συνεργαζόμενες με αυτήν ξένες υπηρεσίες. Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετά περιστατικά κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο για την δραστηριότητα της MIT στην Ελλάδα αλλά στο κεφάλαιο για την συνεργασία της MIT με ξένες υπηρεσίες και άλλες δραστηριότητές της στο εξωτερικό.

Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες των τουρκικών υπηρεσιών στα Βαλκάνια και η συνεργασία τους με τις υπηρεσίες πληροφοριών γειτονικών χωρών, εξετάζονται σε ειδικό Κεφάλαιο με αντικείμενο την δράση της MIT στην περιοχή αυτή, στο οποίο γίνεται αναφορά στις συμφωνίες συνεργασίας της με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των χωρών αυτών. Για την καλύτερη κατανόηση του εν λόγω κεφαλαίου, γίνεται μάλιστα μία ευρύτερη αναφορά στο πλαίσιο της γενικότερης διεισδύσεως της Τουρκίας στις χώρες αυτές, καθώς επίσης και στις συμφωνίες συνεργασίας της με τις ίδιες χώρες τόσο στον στρατιωτικό τομέα, όσο και στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών.
Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στην περιγραφή των μετωπικών οργανώσεων της Τουρκίας στην Θράκη, στην ουσιαστική συμμετοχή της MIT στην γενικότερη προσπάθεια της Τουρκίας να υπονομεύσει την ελληνική κυριαρχία σε αυτή την ακριτική περιοχή της Ελλάδας, καθώς επίσης και αναφορά συγκεκριμένων περιστατικών κατασκοπείας με σαφή στρατιωτικό προσανατολισμό.

Μεταξύ των τελευταίων αναφέρονται οι σημαντικές σε αριθμό φωτογραφίσεις στρατοπέδων της περιοχής, η επιδίωξη οργανώσεως πυρήνων μεταξύ των μουσουλμάνων στρατιωτών που υπηρετούν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η δημιουργία συνδέσμων με τουρκογενείς μουσουλμάνους της Βουλγαρίας, η δημιουργία δικτύου υποδοχής των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων της Τουρκίας, η μετάβαση μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης σε γειτονική χώρα για στρατιωτική εκπαίδευση κ.ά.

Λόγω της ευαίσθητης φύσεως του θέματος, η αναφορά των εν λόγω περιστατικών περιορίσθηκε σκοπίμως σε αυτά που έγιναν προ ολίγων ετών, πλην ορισμένων πρόσφατων περιστατικών τα οποία ανεφέρθησαν με σκοπό να καταδειχθεί μέσω αυτών ότι οι ενέργειες αυτές συνεχίζονται. Ιδιαίτερη προσοχή εδόθη επίσης στην χρήση πληροφοριών εξ εγγράφων στοιχείων από πολλές πηγές (σ.σ.: δεν αναφέρονται στην βιβλιογραφία), η οποία έγινε κατά τρόπον συμβατό με την σημασία και την ευαίσθητη φύση τους.

Η επιδίωξη, άλλωστε, του συγγραφέα δεν ήταν να προκαλέσει εντυπώσεις, αλλά να συμβάλει, στο μέτρο του δυνατού, στην κατανόηση της κεκαλυμμένης δράσεως των Τούρκων στην Ελλάδα και της ουσιαστικής απειλής που θέτει η μυστική υπηρεσία μίας ξένης -και εξ αντικειμένου- αντίπαλης χώρας. Για τον ίδιο λόγο, ο συγγραφέας απέφυγε συστηματικά κάθε αναφορά στην αντιμετώπιση -και εν γένει αντίδραση των ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας- των περιστατικών που αναφέρονται εδώ, χωρίς να παραλείπει πάντως την διατύπωση ορισμένων σχολίων και παρατηρήσεων.

Σε αντίθεση με την έκδοση του τόμου «Οι Τουρκικές Μυστικές Υπηρεσίες και η MIT», στην συγγραφή του οποίου ο συγγραφέας δεν είχε καμία απολύτως βοήθεια, στον ανά χείρας τόμο είχε την βοήθεια αρκετών φίλων του, οι οποίοι συνέβαλαν με την παροχή στοιχείων, προσωπικών μαρτυριών, εμπειριών κ.λπ. Ως εκ τούτου, ο συγγραφέας αισθάνεται βαθιά την υποχρέωση να απευθύνει σε όλους αυτούς -ανωνύμως βέβαια- τις ειλικρινείς του ευχαριστίες για την βοήθεια και την συμβολή τους στην ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή αυτού του βιβλίου, ο βασικός σκοπός του συγγραφέα ήταν να αναδείξει την έκταση της τουρκικής απειλής που θέτει η πολυσχιδής κατασκοπευτική δραστηριότητα και εν γένει υπονομευτική δράση των τουρκικών υπηρεσιών, με την παρουσίαση σε ένα ενιαίο σύνολο όλων των επισημανθέντων περιστατικών. Και τούτο διότι οι τουρκικές αυτές δραστηριότητες, οσάκις αποκαλύπτονται και προβάλλονται από τον τύπο ως μεμονωμένα περιστατικά, είτε απασχολούν πρόσκαιρα την κοινή γνώμη, είτε την εθίζουν σε αυτά, κατά τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει με τις προκλητικές ενέργειες των Τούρκων στον αέρα ή στην θάλασσα.

Η διαφορά μεταξύ των περιστατικών κατασκοπείας και συναφών ενεργειών αφ' ενός και των τουρκικών προκλήσεων στον αέρα και στην θάλασσα αφ' ετέρου είναι η εξής. Με τις τουρκικές προκλήσεις, την έμπρακτη δηλαδή αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας, επιδιώκεται η σε βάθος χρόνου παγίωση καταστάσεων και η δημιουργία τετελεσμένων, τα οποία όμως είναι αδύνατον να επιβληθούν χωρίς την κατάληξη σε βίαιη αντιπαράθεση. Και τούτο διότι η πίεση της κοινής γνώμης σε ενδεχόμενη απώλεια εθνικής κυριαρχίας καθίσταται τόσο έντονη που η προσφυγή στον πόλεμο καθίσταται σχεδόν αναπόφευκτο.


Τίτλος: Η Μυστική Δράση των Τούρκων στην Ελλάδα και η Σύγχρονη MİT

Συγγραφέας: Μάνος Ηλιάδης

Σελίδες: 312

Τιμή: 22 ευρώ