ΓΕΣ: Καλούνται για εξέταση οι πρώτοι ΟΒΑ

ΓΕΣ: Καλούνται για εξέταση οι πρώτοι ΟΒΑ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού καλεί τους πρώτους εφέδρους υποψήφιους ΟΒΑ να προσέλθουν στις επιτροπές απαλλαγών για εξέταση σωματικής ικανότητας

Διακόσιοι σαράντα δύο (242) έφεδροι υποψήφιοι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, καλούνται να παρουσιαστούν στις επιτροπές απαλλαγών για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας.

Οι καλούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στις επιτροπές έως τις 17 Νοεμβρίου 2017, έχοντας μαζί τους την αστυνομική ταυτότητά τους,

Ο πίνακας με τα ονόματα των καλουμένων εφέδρων υποψηφίων ΟΒΑ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr.