ΣΕΙΣΜΟΙ

Παρακολουθήστε τη σεισμικότητα στην περιοχή σας σε πραγματικό χρόνο

Παρακολουθήστε τη σεισμικότητα στην περιοχή σας σε πραγματικό χρόνο
Το δίκτυο των σεισμογράφων στη χώρα μας

Οι επιστημονικές και σεισμολογικές αρχές παρέχουν πληροφόρηση και δεδομένα σε πραγματικό χρόνια για τη σεισμικότητα στη χώρα μας.

Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη σεισμικότητα του ελλαδικού χώρου στην ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου καταγράφονται και παρουσιάζονται τα δεδομένα από όλους τους σεισμολογικούς σταθμούς.

Οι σεισμολογικοί σταθμοί λειτουργούν από το πανεπιστήμιο Αθηνών, το πανεπιστήμιο Πατρών, το πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να παρακολούθησετε όλα τα δεδομένα από τους σεισμογράφους.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε την καταγραφή του σεισμογράφου της περιοχής σας

Πατήστε εδώ να παρακολουθήσετε την σεισμικότητα σε πραγματικό χρόνο