ΕΛΛΑΔΑ

Αναμένεται σημαντική ηλεκτρονική απλοποίηση των διαδικασιών στις κληρονομιές

Αναμένεται σημαντική ηλεκτρονική απλοποίηση των διαδικασιών στις κληρονομιές
Η υπηρεσία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία σύντομα.

Τέλος στις ατέλειωτες ώρες αναμονής, που δαπανώνται για την έκδοση πιστοποιητικών, σχετικών με τις κληρονομιές, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

To υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιχειρεί να βάλει τέλος στις ατέλειωτες ώρες αναμονής, που δαπανώνται για την έκδοση πιστοποιητικών, σχετικών με τις κληρονομιές.

Με την ψηφιακή υπηρεσία E-Κληρονόμος συγχωνεύονται σε ένα τα πιστοποιητικά περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς, περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, περί προσβολής και αμφισβήτησης ή μη κληρονομικού δικαιώματος και περί αναγγελίας ή μη κληρονομικού δικαιώματος από Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία.

Η υπηρεσία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία σύντομα, μέσω του solon.gov.gr.

Πολύ σημαντικό κρίνεται από τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το αντικείμενο και το ό,τι το ενιαίο πιστοποιητικό θα ισχύει για έξι μήνες.

Ο ψηφιακός κληρονόμος αποτελεί κομμάτι της εθνικής πολιτικής διοικητικών υπηρεσιών, που αποσκοπεί στο να καταγράψει και να απλοποιήσει όλες τις διαδικασίες του δημοσίου.

Ήδη έχουν καταγραφεί περίπου 2.500 διαδικασίες και απομένουν άλλες περίπου τόσες για να ολοκληρωθεί το έργο.