ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η αμερικανική πρεσβεία τη Δευτέρα

Κλειστή η αμερικανική πρεσβεία τη Δευτέρα

Η αμερικαvική πρεσβεία και το προξενικό τμήμα στηv Αθήvα, το γενικό πρoξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα.

O λόγος είναι ο εoρτασμός της Ημέρας του Κολόμβου, εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών.