ΕΛΛΑΔΑ

Άρειος Πάγος: Μονιμοποίηση για τους συμβασιούχους των ΚΤΕΛ

Άρειος Πάγος: Μονιμοποίηση για τους συμβασιούχους των ΚΤΕΛ

Πράσινο φως στη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων των ΚΤΕΛ όλων των νομών της χώρας, ανάβει με απόφασή του το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου. Με τη σχετική απόφαση (υπ' αριθμ. 883/2014) κρίνεται νόμιμη η δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου εφόσον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες καθώς τα ΚΤΕΛ δεν ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με την απόφαση τα ΚΤΕΛ ιδρύθηκαν με τη μορφή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελούν ιδιότυπες συγκοινωνιακές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που λειτουργούν υπό τη μορφή οργανισμών. Επίσης δεν έχουν χαρακτηριστικά τέτοια, ώστε να μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή σε αυτές οι περιοριστικές διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος (απαγόρευση μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου) και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όπως αναφέρουν οι δικαστές τα ΚΤΕΛ δεν ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο, αφού 1) οι μέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ, 2) το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση των ΚΤΕΛ συγκροτούνται αποκλειστικά από μετόχους του, και 3) το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα δεν επιδοτεί ετησίως τα ΚΤΕΛ με ποσά που υπερβαίνουν το 50% των δαπανών τους.

Σύμφωνα με τους δικαστές το έκτακτο προσωπικό των ΚΤΕΛ προσλαμβάνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού τους , για ορισμένο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες.

Η εξάμηνη αυτή πρόσληψη ορισμένου χρόνου μπορεί να επαναλαμβάνεται εφόσον υπάρχουν έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες, αλλά δεν επιτρέπεται η μετατροπή της σε αορίστου. Ωστόσο οι αρεοπαγίτες, θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν εμποδίζουν τον χαρακτηρισμό της σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, εάν «από την αποδεικτική διαδικασία προκύπτει πράγματι ότι τα μέρη απέβλεψαν στην ουσία στην κατάρτιση μιας τέτοιας σύμβασης, ο δε μισθωτός εξυπηρετούσε στην πραγματικότητα πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εργοδότη».

Πρόκειται για νομολογιακή μεταστροφή του Ανωτάτου Δικαστηρίου (είχε προηγηθεί η απόφαση 1154/2012 του Αρείου Πάγου) αφού δικαιώθηκε συμβασιούχος που απολύθηκε χωρίς να του καταβληθεί αποζημίωση αν και κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΚΤΕΛ στη Βόρεια Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

Αμφίπολη: «Οι καρυάτιδες φυλάνε τη μητέρα του Αλέξανδρου»