ΕΛΛΑΔΑ

Λιγότεροι αριστούχοι φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις

Λιγότεροι αριστούχοι φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις

«Μετεξεταστέοι» είναι φέτος οι αριστούχοι σε σχέση με πέρυσι...

«Μετεξεταστέοι» είναι φέτος οι αριστούχοι σε σχέση με πέρυσι καθώς κυμαίνονται σε ποσοστό 1,48% έναντι 3,3% το 2010.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας οι υποψήφιοι της Θετικής και της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 1 συγκέντρωσαν τα περισσότερα άριστα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι χειρότερες επιδόσεις σημειώθηκαν στην Τεχνολογική Κατεύθυνση 2 και στη Θεωρητική Κατεύθυνση. Συνολικά, ο γενικός βαθμός πρόσβασης του 35% των υποψηφίων κινήθηκε κάτω από τη βάση.