ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις: Κατά Οικονομόπουλου η πλειοψηφία της διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ραγδαίες εξελίξεις: Κατά Οικονομόπουλου η πλειοψηφία της διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Την επιμονή του προέδρου Νικόλαου Οικονομόπουλου να μην περάσει στο δημόσιο η περιουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) σε περίπτωση διάλυσης του Οργανισμού, ψέγει η πλειοψηφία των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση.

Με επιστολής τους, 17 μέλη του ΚΔΣ καλούν τον πρόεδρο του ΕΕΣ να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις που έχει κάνει το υπουργείο Υγείας στο νέο καταστατικό και συγκεκριμένα ως προς το ζήτημα της περιουσίας του Ερυθρού Σταυρού. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Οικονομόπουλος είχε δεσμευθεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι θα λάμβανε υπόψη όλες τις παρατηρήσεις, διατήρησε το άρθρο του παλιού καταστατικού σύμφωνα με το οποίο η περιουσία του ΕΕΣ σε περίπτωση διάλυσης, διανέμεται σε άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Με τα κριτήρια μάλιστα να είναι αόριστα, η επιμονή αυτή εγείρει ερωτήματα.

Η πλειοψηφία του ΚΔΣ καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα, Πέμπτη (01/11/2018), τονίζοντας ότι ο κ. Οικονομόπουλος αγνοεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και ωθεί τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε πλήρη αναστολή από την 1η Ιανουαρίου 2019. Δεν αποκλείονται, μάλιστα, ραγδαίες εξελίξεις σε περίπτωση που το ΚΔΣ καταθέσει «πρόταση μομφής» στο πρόσωπο του κ. Οικονομόπουλου και ζητήσει την καθαίρεσή του.

Αναλυτικά, η επιστολή που απέστειλε η πλειοψηφία του ΚΔΣ στον πρόεδρο του ΕΕΣ, την Τρίτη (30/10/2018), για το ζήτημα του καταστατικού:

«Κύριε Οικονομόπουλε,

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΣ εμπιστεύτηκε στο πρόσωπό σας την Προεδρία αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου. Στη συνέχεια, μια πλειοψηφική ομάδα του σας επεσήμανε την ανάγκη να πράξετε τα δέοντα προκειμένου ο ΕΕΣ να μην τεθεί σε κατάσταση αναστολής στην ΔΟΕΣ. Δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατό, διότι ο τρόπος που διαχειριστήκατε την υπόθεση αυτή δεν στέφθηκε με επιτυχία. Παραταύτα, το σύνολο των μελών του ΚΔΣ συνέχισε να εργάζεται προκειμένου να εγκριθεί το σχέδιο του καταστατικού του ΕΕΣ και με τον τρόπο αυτό να γίνει το πρώτο σημαντικό βήμα για την επανεισδοχή του ΕΕΣ στην ΔΟΕΣ.

Στην όλη αυτή διαδικασία πραγματικός και ουσιαστικός σύμμαχος του ΕΕΣ και υποστηρικτής του είναι το Ελληνικό Κράτος, μέσω του Υπουργείου Υγείας. Τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά, διαχρονικά, το Ελληνικό Κράτος έχει αποδείξει ότι συνεργάζεται με τον ΕΕΣ και επιθυμεί πάντοτε την εκατέρωθεν επωφελή συνεργασία προς όφελος των χρηστών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας.

Πριν από λίγο καιρό, επισκεφτήκατε τον Υπουργό Υγείας και τον διαβεβαιώσατε ότι θα λαμβάνατε υπόψη όλες τις παρατηρήσεις του για το νέο καταστατικό. Παρά τις διαβεβαιώσεις σας, το πρώην άρθρο 29 δεν διαμορφώθηκε με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται τόσο οι δεσμεύσεις σας όσο και η ανάγκη εμπράγματης απόδειξης εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας με τις κρατικές υπηρεσίες.

Δεδομένου ότι ο ΕΕΣ είναι από τη φύση του αρωγός των δημοσίων αρχών, δεδομένου ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι ο θεματοφύλακας όλων των κληροδοτημάτων και καταπιστευμάτων μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών και αρχών του, δεδομένου ότι το Κράτος είναι η μόνη αδιαμφισβήτητα βιώσιμη δομή εφόσον συνδέεται με την ύπαρξη της χώρας μας, ζητούμε άμεσα την τροποποίηση του πρώην άρθρου 29 του σχεδίου καταστατικού ως εξής:

Άρθρο 30

Διάλυση του Συλλόγου

1. O Ε.Ε.Σ. διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ., μετά από εισήγηση του Κ.Δ.Σ. αυτού, η οποία λαμβάνεται με απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών της και με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων.

2. Μετά την επικύρωση της απόφασης αυτής από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, συνέρχεται εκ νέου η Γ.Σ. προκειμένου να αποφασίσει, με την ως άνω απαρτία και πλειοψηφία, σχετικά με τη διάθεση της περιουσίας του Ε.Ε.Σ. την οποία υποχρεούται να διαθέσει στο Ελληνικό Δημόσιο για παρεμφερείς προς τις επιδιώξεις του Ε.Ε.Σ. σκοπούς, πάντως δε, υπέρ σκοπών ανθρωπιστικών.

3. Για τη διάλυση του Ε.Ε.Σ. εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και κάθε άλλου σχετικού νόμου.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μετά από τα παραπάνω, καλείστε να ενημερώσετε την Επιτροπή Καταστατικού ώστε να ενσωματωθεί το άρθρο αυτό, όπως σας προτείνεται από την πλειοψηφία των μελών του ΚΔΣ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή ζητηθεί από την Κοινή Επιτροπή Καταστατικών στην οποία έχει σταλεί το νέο σχέδιο όπως διαμορφώθηκε μετά από τη συνεδρίαση του ΚΔΣ της 25ης Οκτωβρίου και να συγκαλέσετε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο με μοναδικό το θέμα αυτό.

Τα Μέλη του Κ.Δ.Σ Ε.Ε.Σ.

Βουγιούκα Μάρθα
Κωνσταντινίδου Βασιλική
Φιλιππιδάκη Δέσποινα
Μαμαντόπουλος Ανδρέας
Κουσούλης Γεώργιος
Τσίτσου Λίνα
Γκόγκος Εμμανουήλ
Κουμανίδου Αικατερίνη
Σεφεριάδης Σεραφείμ
Κυριακόπουλος Γεώργιος
Δημητρόπουλος Λεωνίδας
Μοναχού Όλγα
Δημουλά Μαρία
Γκάμπρια Ελένη
Κουτρούμπας Δημήτριος
Παναγάκος Στρατής
Λινός Δημήτριος».