ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Eγγύηση για όλες τις καταθέσεις και πέραν των 100.000 ευρώ

Κύπρος: Eγγύηση για όλες τις καταθέσεις και πέραν των 100.000 ευρώ

Στον «αυτόματο πιλότο» βρισκόταν ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο, επισημάνθηκε σε συνέντευξη Τύπου, στην οποία παρουσιάστηκε η έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για το τραπεζικό σύστημα.

Το μέλος της Επιτροπής, Γιώργος Χαραλάμπους, τόνισε ότι «μέχρι τώρα δεν υπήρχε εθνική πολιτική σχετικά με τη δομή, τη μορφή ή το μέγεθος του τραπεζικού συστήματος». Επίσης, ανέφερε ότι η Επιτροπή εισηγείται στον πρόεδρο Ν. Αναστασιάδη να υπάρξει εθνική στρατηγική επί τούτου, η οποία να διαμορφώνεται από τις αρμόδιες αρχές και να καθορίζει «τι είδους τραπεζικό σύστημα θέλουμε, τι είδους υπηρεσίες θα προσφέρονται, τι μεγέθη θα έχουμε στον τραπεζικό τομέα ώστε να μπορούμε να τον συντηρούμε, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους κινδύνους που συνεπάγονται οι διάφορες αποφάσεις».

Ο κ. Αναστασιάδης αποδέχθηκε την εισήγηση, σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους. Η Επιτροπή στην έκθεσή της εισηγείται άρση των περιοριστικών μέτρων, σύμφωνα με την οποία το κράτος θα πρέπει να παράσχει εγγύηση για όλες τις καταθέσεις και πέραν των 100.000 ευρώ, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα η Επιτροπή θεωρεί ότι η πλήρης άρση των μέτρων με τα σημερινά δεδομένα θα είναι χρονοβόρα διαδικασία.

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου, η στήριξη εκ μέρους της ΕΕ δεν είναι εύκολο να υπάρξει για πολιτικούς λόγους, αλλά θα πρέπει να τεθεί ενώπιον των Βρυξελλών η ευθύνη να επανεξετάσουν τη θέση τους, αν διαπιστωθεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί οδηγούν την Κύπρο σε οικονομικά αδιέξοδα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ντέιβιντ Λάσελς, επισήμανε ότι, ενώ ο κατάλογος των εισηγήσεων της Επιτροπής μπορεί να φαίνεται τρομακτικός, «η Κύπρος έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις». Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η Επιτροπή, η σημερινή έλλειψη της εμπιστοσύνης των καταθετών στις τράπεζες λόγω του bail in, είναι το μείζον θέμα που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός κλάδος. Η σταθερή διαρροή καταθέσεων συνεχίζεται, παρά την ύπαρξη των ελέγχων κεφαλαίων. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή εισηγείται ότι η Κύπρος θα πρέπει να καταρτίσει μια εθνική στρατηγική χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για να παρέχει ένα πλαίσιο σε έναν κλάδο ζωτικής σημασίας για τη χώρα, τόσο ως παροχέας αναγκαίων υπηρεσιών, όσο και ως εν δυνάμει πηγή εσόδων από διεθνείς εργασίες.

Ο στόχος της στρατηγικής αυτής θα πρέπει να είναι η διασφάλιση ότι η Κύπρος έχει τους πόρους και τις διαδικασίες για τη διαχείριση ενός υγιούς τραπεζικού συστήματος, καθώς και σαφή αντίληψη των κινδύνων που προκύπτουν από τη μεγάλη εξάρτηση από τον τραπεζικό κλάδο. Σχετικά με την Τράπεζα Κύπρου, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να επιστρέψει στην ομαλότητα όσο το δυνατόν συντομότερα, με μια ισχυρή ομάδα στελεχών ειδικευμένων στην ανάκαμψη των τραπεζών, σε συγχωνεύσεις και στην ανάπτυξη στρατηγικής.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες των τραπεζών της Κύπρου θα πρέπει να συνεχιστούν, αλλά σε μια αναβαθμισμένη μορφή που να βασίζεται περισσότερο στην ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών από ό,τι στις φοροαπαλλαγές.