Σε εφαρμογή νέο διάταγμα του ΥΠΟΙΚ Κύπρου για περιοριστικά μέτρα

Σε εφαρμογή νέο διάταγμα του ΥΠΟΙΚ Κύπρου για περιοριστικά μέτρα

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο διάταγμα που εξέδωσε στις 21 Φεβρουαρίου ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα στις συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, το 27ο διάταγμα, το οποίο προβλέπει νέες χαλαρώσεις στη διακίνηση κεφαλαίων στο εσωτερικό, προχωρεί στην κατάργηση των περιοριστικών μέτρων αναφορικά με τις καταθέσεις προθεσμίας. Συγκεκριμένα, επαφίεται πλέον στον καταθέτη αν θα την ανανεώσει κατά τη λήξη.

Ο πρόωρος τερματισμός της κατάθεσης προθεσμίας επιτρέπεται μόνο υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα επιτρέπεται για πιστωτικές διευκολύνσεις που λήφθηκαν προς της 27ης Μαρτίου 2013, όπως για αποπληρωμή δανείου ή πιστωτικής κάρτας ή παρατραβήγματος στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ή για δημιουργία δύο ή περισσότερων καταθέσεων προθεσμίας ιδίας διάρκειας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ή για ιατρικούς λόγους ή για αγορά ακινήτων εντός της Δημοκρατίας ή για ανθρωπιστικούς λόγους μέχρι 5.000 ευρώ σε τρεχούμενο λογαριασμό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ή για εξόφληση οφειλών προς τη Δημοκρατία.

Παράλληλα, στο διάταγμα προβλέπεται αύξηση του υφιστάμενου ορίου αναφορικά με τη μεταφορά χρημάτων εντός της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως σκοπού, ανά φυσικό πρόσωπο, μηνιαίως, από €15.000 σε €20.000 και ανά νομικό πρόσωπο, μηνιαίως από €75.000 σε €100.000.

Σημειώνεται, ότι το 18ο διάταγμα επιβολής προσωρινών περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές των ξένων τραπεζών εκδόθηκε, χωρίς καμία αλλαγή.

πηγη ΣΙΓΜΑ