ΚΥΠΡΟΣ

Στα ίδια επίπεδα περίπου με πέρσι η ζήτηση ηλεκτρισμού

Στα ίδια επίπεδα περίπου με πέρσι η ζήτηση ηλεκτρισμού

Στα ίδια περίπου με τα περσινά επίπεδα ζήτησης κυμάνθηκε και φέτος τον Ιούλιο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τον Ιούνιο η ζήτηση ήταν χαμηλή.

Ο Διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) Δρ. Χρίστος Χριστοδουλίδης δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η μέγιστη ζήτηση για φέτος καταγράφηκε τον Ιούλιο και ανήλθε στα 858MW, σε σύγκριση με 837 πέρσι.

Το 2012 η μέγιστη ζήτηση ήταν γύρω στα 1,000 MW δηλαδή παρατηρήθηκε μείωση περίπου 14% για το 2014. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας για τους πρώτους έξι μήνες του 2014 ήταν στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Ο Δρ. Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια στην ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ότι η διαθεσιμότητα παραγωγής ανέρχεται στα 1,465 MW, υπό κανονικές συνθήκες, νοουμένου ότι δεν υπάρχουν έκτακτες ή απρόβλεπτες βλάβες.