ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελίν: Ενίσχυση των κερδών από το Διεθνές Εμπόριο

Ελίν: Ενίσχυση των κερδών από το Διεθνές Εμπόριο

Οικονομικά Αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2023

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ελίν ανήλθε κατά το α’ εξάμηνο του 2023 σε €1.137,61 εκατ. έναντι €1.950,95 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2022, καταγράφοντας μείωση 42%. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €31,6 εκατ. έναντι €31,3 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2022 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €13,48 εκατ. έναντι €15,72 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 14%.

Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) κατά το α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε κέρδη €6,26 εκατ. έναντι €7,91 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2022, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €5,2 εκατ. έναντι €6,19 εκατ. του αντιστοίχου περσινού διαστήματος.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία, κατά το α’ εξάμηνο του 2023 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €13 εκατ. έναντι €15,02 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2022. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €6,8 εκατ. έναντι €7,48 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη €5,6 εκατ. έναντι €6,03 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2022.

Η «ελίν Τεχνική» για το α’ εξάμηνο του 2023 παρουσίασε οριακά θετική εικόνα, αλλά σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ η «ελίν Ναυτική» παρουσιάζει αρνητικό αποτέλεσμα σε σχέση με το οριακά θετικό της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η «ελίν Σταθμοί» κινείται σε αρνητικό αποτέλεσμα, αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα διατήρησης του μέτρου του πλαφόν αλλά και των αυξημένων δαπανών για τη λειτουργία νέου πρατηρίου στην Αττική και τις επενδύσεις σε υφιστάμενα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2023 η Εσωτερική Αγορά παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα παρά τις αρχικές θετικές προσδοκίες. Η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, η συνέχιση του μέτρου επιβολής πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, η μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά και οι ήπιες κλιματολογικές συνθήκες του χειμώνα, δημιούργησαν ένα αρνητικό περιβάλλον με τις πωλήσεις της ελίν να παρουσιάζουν μείωση 6%. Αντίθετα μικρή αύξηση της τάξης του 3% εμφάνισαν οι πωλήσεις στις βενζίνες και στο πετρέλαιο κίνησης.

Ταυτόχρονα, με θετικό πρόσημο και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας, έκλεισε το α’ εξάμηνο η δραστηριότητα της Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία εξελίσσεται σε μια νέα πηγή εσόδων για την ελίν, ενώ μείωση πωλήσεων και κερδοφορίας καταγράφει η δραστηριότητα των Στερεών Καυσίμων. Το ασταθές πολιτικό περιβάλλον και η αβεβαιότητα της περιόδου επηρέασαν την οικοδομική δραστηριότητα της χώρας και τις πωλήσεις στερεών καυσίμων οι οποίες υποχώρησαν κατά 28%.

Σε ό, τι αφορά στο Διεθνές περιβάλλον, στο οποίο η εταιρία αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Η επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία με την απαγόρευση εξαγωγών προς την Ε.Ε. και την παράλληλη επιβολή πλαφόν στα προϊόντα που εξάγονται από την Ρωσία προς τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε., επηρέασαν σημαντικά τις πωλήσεις οι οποίες υποχώρησαν κατά 34% από πέρυσι. Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση της ζήτησης σε υγρά καύσιμα με την παράλληλη μείωση της παραγωγής από τις χώρες του OPEC και τις συχνές διακοπές λειτουργίας στα διεθνή Διυλιστήρια, αποτέλεσμα της μείωσης των επενδύσεων την τελευταία τριετία, ώθησαν τα περιθώρια της διεθνούς αγοράς σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική αύξηση της κερδοφορίας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ελίν, κ. Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήμανε:

«Το αρνητικό περιβάλλον της εσωτερικής αγοράς κατά το α’ εξάμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων της επιβολής πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των καυσίμων όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων, είχε ως αποτέλεσμα τη μικρή μείωση της κερδοφορίας της ελίν, παρά τα σημαντικά αυξημένα αποτελέσματα της Διεθνούς Αγοράς και τη βελτιωμένη κερδοφορία της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συνεχίζοντας με συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού, διατηρούμε θετικές προοπτικές για το β’ εξάμηνο.»

Οι συνθήκες της αγοράς στο β’ εξάμηνο, παρουσιάζουν βελτίωση με την πολιτική σταθερότητα να ευνοεί τις επενδύσεις. Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας παραμένουν καλύτερες από τις ευρωπαϊκές στο πεδίο της ανάπτυξης με αύξηση 1%, και η χώρα βαδίζει σε σταθερό έδαφος όσον αφορά στην ταχύτερη άνοδο του βιοτικού επιπέδου σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε. Παράλληλα, η θετική πορεία του τουρισμού συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη πωλήσεων και εσόδων της ελίν δεδομένου ότι η εταιρία είναι στρατηγικά τοποθετημένη σε αγορές που επηρεάζονται από τον τουρισμό. Η παράταση του μέτρου επιβολής πλαφόν όμως, αναμένεται ότι θα επιβαρύνει περαιτέρω την κερδοφορία του κλάδου, ενώ η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και η σφικτή νομισματική πολιτική της Ε.Κ.Τ., αποτελούν βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την πορεία του δεύτερου εξαμήνου του έτους.

Στο β’ εξάμηνο του 2023, η ελίν στοχεύει στην ανάπτυξη του δικτύου της με απόκτηση πρατηρίων στα μεγάλα αστικά κέντρα και στη συνέχιση της διερεύνησης του πελατολογίου της στην αγορά της Βιομηχανίας και των Μαρινών. Ταυτόχρονα στοχεύει στην ανάπτυξη νέων αγορών και νέων προϊόντων στην δραστηριότητα του Διεθνούς Εμπορίου και στην αύξηση του μεριδίου της στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Η εταιρία συνεχίζει επίσης σταθερά την υλοποίηση του προγράμματός της για την ενεργειακή μετεξέλιξη της σ’ έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό Όμιλο, προχωρώντας στην εγκατάσταση ταχυφορτιστών σε 30 πρατήρια πανελλαδικά εντός του 2023 και στην ολοκλήρωση τριών μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων στον Ασπρόπυργο και στον Βόλο. Τέλος, η ελίν αναμένεται να ολοκληρώσει την επένδυση της στη δημιουργία ενός σταθμού ανεφοδιασμού CNG-LNG στην Αττική στο πλαίσιο της συμφωνίας της με την BLUE GRID.