ΕΛΤΑ: Στηρίζουν το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

ΕΛΤΑ: Στηρίζουν το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Τη διανομή ατελώς κατ' οίκον 150.000 ενημερωτικών φυλλαδίων με όλες τις χρηστικές πληροφορίες για τους δικαιούχους του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», στους 30 Δήμους της χώρας στους οποίους θα εφαρμοστεί αρχικά το πρόγραμμα αναλαμβάνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Επιπλέον, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, αναλαμβάνουν τον εφοδιασμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, στους επιλεχθέντες Δήμους, με ενημερωτικό υλικό σχετικό με το πρόγραμμα.

Την απόφαση αυτή έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ, επιβεβαιώνοντας τον κοινωνικό τους ρόλο.

Το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφορά στην εξασφάλιση ή συμπλήρωση εισοδήματος των νοικοκυριών που θα ενταχθούν σ' αυτό, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Δήμους και στα ΚΕΠ.