ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόκλιση από τους στόχους για τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή» λόγω πανδηµίας και ενεργειακής κρίσης

Απόκλιση από τους στόχους για τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή» λόγω πανδηµίας και ενεργειακής κρίσης
INTIME

Απόκλιση από τους στόχους που κατά µέσο όρο είναι στο 20% παρουσιάζουν οι 9 από τις 15 συνολικά τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή».

Η υστέρηση των εισπράξεων αποδίδεται στα «απόνερα» της πανδηµίας και της ενεργειακής κρίσης, που είχαν ως συνέπεια αφενός το «πάγωµα» των πλειστηριασµών σε πρώτη φάση και αφετέρου τη διενέργεια λιγότερων ρυθµίσεων από την πλευρά των εταιρειών διαχείρισης (servicers), που βρίσκονται αντιµέτωπες µε την επιβολή «κυρώσεων» λόγω των αποκλίσεων που εµφανίζουν τα επιχειρησιακά πλάνα.

Η υποαπόδοση στις εισπράξεις διαπιστώνεται παρά τις µαζικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων από τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή», στις οποίες προχωρούν οι εταιρείες διαχείρισης, προκειµένου να αυξήσουν τα έσοδά τους και να πετύχουν τους στόχους.

Το θέµα είναι κρίσιµο, καθώς προκύπτει εν µέσω της συζήτησης που διεξάγεται µε τη Eurostat για το κατά πόσο οι τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή» έγιναν µε όρους αγοράς. Η συζήτηση είναι ανοιχτή µετά και τα αναλυτικά στοιχεία για κάθε τιτλοποίηση ξεχωριστά που έχουν δώσει οι τράπεζες, προκειµένου η Eurostat να αποφανθεί εάν οι εγγυήσεις που δόθηκαν από την πλευρά του ∆ηµοσίου θα πρέπει να εγγραφούν στο δηµόσιο χρέος ή όχι.

Η υστέρηση, αν και προς το παρόν δεν οδηγεί στην ενεργοποίηση της εγγύησης από την πλευρά του ∆ηµοσίου, επιβαρύνει το κλίµα των διαπραγµατεύσεων και όπως επισηµαίνουν στην «Κ» πηγές µε γνώση του θέµατος, δεν βοηθάει τις συνοµιλίες µε τη Eurostat.

Το θέµα των κυρώσεων για τους servicers αναµένεται να κριθεί τον Μάρτιο, καθώς από τότε, θα πρέπει να αρχίζουν να ενεργοποιούνται σταδιακά οι προβλέψεις του νόµου.

Να σηµειωθεί ότι οι κυρώσεις αφορούν κάθε τιτλοποίηση ξεχωριστά και συνδέονται µε τον χρόνο κατά τον οποίο έχει εγκριθεί η τιτλοποίηση και το επιχειρησιακό πλάνο που τη συνοδεύει.

Υπενθυµίζεται ότι τα πρώτα business plan των τιτλοποιήσεων υποβλήθηκαν λίγο πριν από το ξέσπασµα της πανδηµίας και µε δεδοµένο ότι η κρίση που προκάλεσε η COVID-19 οδήγησε στο «πάγωµα» της οικονοµίας, οι εταιρείες διαχείρισης ζήτησαν και πέτυχαν 12µηνη παράταση για την υλοποίηση των επιχειρησιακών πλάνων.

Εντούτοις η ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών βρίσκεται αντιµέτωπη µε νέο αίτηµα εξάµηνης παράτασης (η σχετική δυνατότητα προβλέπεται στον νόµο), καθώς η πορεία των επιχειρησιακών σχεδίων αποδείχθηκε φιλόδοξη για 9 από τις 15 τιτλοποιήσεις. Αυτό γιατί ακόµη και τώρα που οι πλειστηριασµοί υλοποιούνται κανονικά, οι εισπράξεις υπολείπονται των δεσµεύσεων, καθώς σηµαντικός αριθµός των πλειστηριασµών καταλήγει άγονος.

Η πρώτη «κύρωση» που προβλέπει ο νόµος είναι η µείωση της αµοιβής που έχουν συµφωνήσει οι εταιρείες διαχείρισης ότι θα εισπράττουν. Οπως προβλέπει ο «Ηρακλής», εφόσον κατά την ηµεροµηνία καταβολής της αµοιβής του διαχειριστή οι εισπράξεις που έχει επιτύχει υπολείπονται κατά 20% αυτών που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο των συµβάσεων που έχει υπογράψει µε την τράπεζα και το ∆ηµόσιο προκειµένου να δοθεί η κρατική εγγύηση, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% της αµοιβής που έχει συµφωνήσει.

Επίσης, εφόσον κατά την ηµεροµηνία καταβολής των τόκων των οµολογιών µεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), το σύνολο των εισπράξεων που έχουν πραγµατοποιηθεί από την έναρξη της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου υπολείπεται κατά 20% αυτών που έχουν προϋπολογιστεί, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% του τόκου.