ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσφυγή Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο ΣτΕ

Προσφυγή Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο ΣτΕ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΤΕΕ για την ακύρωση των αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών.

Το ΤΕΕ αντιδρά επίσης έντονα σε μία σειρά μέτρων που προωθούνται, όπως η κατάργηση του αφορολόγητου και ενιαίος συντελεστής φορολόγησης 35% για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόθεση του ΤΕΕ είναι η ενεργοποίηση όλων των συνδικαλιστικών και σωματειακών οργανώσεων των Μηχανικών για κινητοποιήσεις διαρκείας και η συμπόρευση με τους υπόλοιπους επιστημονικούς Φορείς, ώστε να οικοδομηθεί ένα ευρύ και αποτελεσματικό μέτωπο ανατροπής αυτής της αδιέξοδης πολιτικής.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ είναι:

Η προσωρινή άρση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, χωρίς την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους, με σκοπό τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Η ανάπτυξη κινήματος μαζικής μη καταβολής των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών

Η εξέταση της θεσμοθέτησης αναλογικής εισφοράς σε μεγάλους κύκλους εργασιών, για την ίδρυση λογαριασμού αλληλεγγύης στο ΤΕΕ

Η συνεργασία των συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Συλλόγων για στάσεις εργασίας και απεργία διαρκείας σε συνδυασμό με την αναστολή λειτουργίας των Υπηρεσιών εξυπηρέτησης του ΤΕΕ

Η διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας όλων των επιστημόνων, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους επιστημονικούς Φορείς

Η διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας όλων των Οργανώσεων και Σωματείων όλου του Τεχνικού Κόσμου