ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσύμφωνο μίσθωσης του King George μεταξύ της Eurobank και Λάμψα

Προσύμφωνο μίσθωσης του King George μεταξύ της Eurobank και Λάμψα

Προσύμφωνο μίσθωσης του ξενοδοχείου King George στην πλατεία Συντάγματος υπεγράφη μεταξύ της τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ και της Εταιρίας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διάρκεια μίσθωσης θα είναι δέκα έτη με δικαίωμα παράτασης αυτής για άλλες δύο πενταετίες. Το οριστικό συμβόλαιο θα υπογραφεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου.