ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 1,25 δισ. ευρώ η αξία ακάλυπτων επιταγών το 2012

Στο 1,25 δισ. ευρώ η αξία ακάλυπτων επιταγών το 2012

Σε 1,25 δισ. ευρώ ανήλθε τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 η αξία των ακάλυπτων επιταγών και σε τεμάχια τα 119.275, σύμφωνα με στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ.

Το μήνα Νοέμβριο του 2012 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε αξία σε 72,4 δισ. ευρώ και σε τεμάχια σε 7.043, παρουσιάζοντας μείωση 56,28% και 50,33% αντίστοιχα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012 ανήλθαν σε 180 εκατ. ευρώ σε αξία και 113.942 σε τεμάχια.