ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μότορ Όιλ: Εκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 100 εκατ. δολ.

Μότορ Όιλ: Εκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 100 εκατ. δολ.

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 100 εκατ. δολ. τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα μονοετούς παράτασης, ανακοίνωσε η εταιρεία Μότορ Όιλ (Ελλάς) ΑΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σκοπός του νέου δανείου είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου μακροπρόθεσμου δανεισμού, που χρησιμοποιείται ως μόνιμο κεφάλαιο κίνησης, ο οποίος εξοφλήθηκε την 20η Δεκεμβρίου 2012 και ανανεώνεται με όρους "back to back" μέσω του νέου δανείου. Στο κοινοπρακτικό σχήμα του νέου δανείου συμμετέχουν οι Τράπεζες: Alpha Τράπεζα ΑΕ, Εμπορική Τράπεζα ΑΕ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ και NEA Proton Τράπεζα AE.