ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα για τις ασφαλιστικές εισφορές των μικρομεσαίων ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Μέτρα για τις ασφαλιστικές εισφορές των μικρομεσαίων ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Την παροχή δυνατότητας για το 2013 να πληρώνονται μόνο οι τρέχουσες εισφορές (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ) με πάγωμα - κεφαλαιοποίηση οφειλών και ένταξή τους σε διακανονισμό αποπληρωμής από το 2014 και μετά, ζητά με επιστολή της προς την κυβέρνηση και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ι. Βρούτση, σχετικά με την αποπληρωμή οφειλών των ΜΜΕ. Στην επιστολή υπογραμμίζεται, ότι το 2013 επιφυλάσσει τις πλέον οδυνηρές συνέπειες για τις επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες) και τις θέσεις εργασίας.

Φέτος θα κριθεί, για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων αν θα συνεχίσουν την δραστηριότητά τους ή όχι γι' αυτό η ΓΣΕΒΕΕ καταθέτει, σε αυτήν την κατεύθυνση, ένα διακριτό πλαίσιο μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση-είσπραξη οφειλών για τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ. Η βασική νέα πρόταση για οφειλές προς ΟΑΕΕ και ΙΚΑ είναι: Παροχή δυνατότητας (δεν υπάρχει σήμερα) για το 2013 να πληρώνονται μόνο οι τρέχουσες εισφορές (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ) με πάγωμα - κεφαλαιοποίηση οφειλών και ένταξή τους σε διακανονισμό αποπληρωμής από το 2014 και μετά.

Α) Για τον ΟΑΕΕ προτείνονται:

1) Αποπληρωμή οφειλών έως 6 διμηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, με έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών.

2) Για ποσό οφειλής άνω των 25.000 ευρώ παραμένει σε ισχύ η πάγια ρύθμιση του Ν. 3863/2010.

3) Για ποσό οφειλής έως 25.000 ευρώ (χωρίς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις) η αποπληρωμή να γίνεται σε περισσότερες ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (όπως περιγράφεται παρακάτω) με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών. Η ρύθμιση αυτή θα αφορά, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, το 85% των οφειλετών.

Ειδικότερα γι' αυτήν την κατηγορία των οφειλετών προτείνεται:

α) Αποπληρωμή των οφειλόμενων εισφορών να πραγματοποιείται σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 20% της τρέχουσας εισφοράς του οφειλέτη, π.χ. αν η διμηνιαία τρέχουσα εισφορά είναι 740ευρώ, με τη δόση για την αποπληρωμή της παλαιάς οφειλής θα γίνεται: 740ευρώ + (20% * 740 ευρώ) = 888 ευρώ.

β) Το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση να μπορεί να ασκηθεί μέχρι 31/12/2013.

4) Επιπλέον, για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, που αδυνατούν να επιλέξουν έναν από τους τρεις παραπάνω τρόπους προτείνεται το «πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των παλαιών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει σήμερα, να τις αποπληρώσει μετά το 2014.

Με το «πάγωμα» των παλαιών οφειλών θα παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο, τουλάχιστον για την περίοδο 2013-2014, να πληρώνει μόνο τις τρέχουσες εισφορές του. Σημειωτέον, ότι με τις σημερινές διατάξεις, αν κάποιος οφείλει και δεν ρυθμίσει τις οφειλές του, δεν μπορεί να πληρώνει ούτε τις τρέχουσες εισφορές, έτσι ώστε να λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα για τη λειτουργία της επιχείρησής του. Με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ θα μπορούν να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και παράλληλα να διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους.

5) Στην περίπτωση κατά την οποία, λόγω της δυσχερούς πραγματικότητας, ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στις τρέχουσες εισφορές του προτείνεται, ειδικά για την περίοδο 2013-2014, να δοθεί μία επιπλέον δυνατότητα στον ασφαλισμένο, ώστε καταβάλλοντας μία (1) τουλάχιστον εισφορά ανά εξάμηνο να θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος.

Η ανωτέρω πρόβλεψη θα ωφελήσει τα έσοδα του ΟΑΕΕ και θα δώσει πραγματική διέξοδο στους ασφαλισμένους σε μία ιδιαίτερα σκληρή οικονομικά και κοινωνικά περίοδο.

Β) Αντίστοιχα για τις οφειλές στο ΙΚΑ, προτείνεται:

1) Μείωση, ως κίνητρο, από 1/1/2014, των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων που καταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, έως και 5%.

Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών και τηρούν ανελλιπώς για 36 μήνες τους όρους της, προτείνεται αντίστοιχη μείωση των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

2) Για τους οφειλέτες προτείνεται η κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών μέχρι 31/12/2012, έτσι ώστε να τους δίνεται το δικαίωμα να καταβάλουν τουλάχιστον τις τρέχουσες.

Για την εξόφληση των οφειλών προτείνεται:

1. είτε μέσω ένταξής τους στην πάγια ρύθμιση των 36 ή 48 δόσεων (Ν. 2676/99).

2. Είτε μέσω υπαγωγής τους σε διακανονισμό, που προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής της επιχείρησης σε ένα κλιμακωτά αυξανόμενο κατ' έτος για την επιχείρηση τρόπο εξόφλησης, καθώς οι οφειλέτες θα μπορούν:

- Από 1/1/2013 έως 31/12/2013 να καταβάλλουν μόνο τις τρέχουσες εισφορές προς το ΙΚΑ.

- Από 1/1/2014 έως 31/12/2014 να καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές και επιπλέον 1% της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, με ελάχιστο όριο μηνιαίας καταβολής τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 50.000 ευρώ.

Με ανάλογο τρόπο και με αυξανόμενη κλιμάκωση κατ' έτος των ποσοστών αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, λαμβανομένης υπ' όψιν και της συγκυρίας, θα μπορεί να προσδιοριστεί η τελική αποπληρωμή των οφειλών.

«Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά την εξαγγελία για ενοποίηση των φορέων συνταξιοδότησης, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να αποτελέσει το «όχημα» για προκρούστιες πρακτικές με στόχο το περαιτέρω «κούρεμα» συντάξεων αλλά, και κυρίως, την συνεχώς κλιμακούμενη επιδείνωση της ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, που αποτελεί και την πραγματική «βόμβα» για την κατάρρευση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ταμείων» καταλήγει η ΓΣΕΒΕΕ.