ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατίθεται το νομοσχέδιο για το νέο φόρο υπεραξίας

Κατατίθεται το νομοσχέδιο για το νέο φόρο υπεραξίας

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο με τις μειώσεις στα εξοντωτικά πρόστιμα, αλλά και την επιβολή του φόρου υπεραξίας.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο δίμηνο δεν γίνεται καμία αγοραπωλησία στην αγορά ακινήτων, καθώς είναι αδύνατον να εφαρμοστεί, όπως είχε σχεδιάσει το υπουργείο οικονομικών το φόρο.

Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, ο φόρος υπεραξίας θα υπολογίζεται επί του πραγματικού τιμήματος που θα αναγράφεται στο συμβόλαιο και όχι επί της αντικειμενικής αξίας.

Επίσης, για τον υπολογισμό του φόρου προωθούνται και οι εξής αλλαγές:
-Δεν θα επιβάλλεται φόρος στα ακίνητα που αποκτήθηκαν πριν από 25 χρόνια

-Η υπεραξία, δηλαδή η τιμή πώλησης του ακινήτου μείον την τιμή αγοράς, θα απομειώνεται με βάση έναν συντελεστή αποπληθωρισμού για τον καθορισμό του οποίου θα λαμβάνεται υπόψη ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Ο συντελεστής αυτός θα διαφοροποιείται ανάλογα με τα χρόνια που μεσολαβούν από την απόκτηση μέχρι την πώληση του ακινήτου.

Για τα ακίνητα που έχουν διακρατηθεί περισσότερα από πέντε χρόνια, από την υπεραξία -μετά και την εφαρμογή του συντελεστή απομείωσης- θα αφαιρείται και το ποσό των 25.000 ευρώ.

-Για τα ακίνητα για τα οποία δεν είναι δυνατόν να βρεθεί η τιμή κτήσης, θα προβλέπεται προσέγγιση της τιμής κτήσης με βάση μαθηματικό τύπο.
-Ο φόρος υπεραξίας θα υπολογίζεται με συντελεστή 15%.

-Ο φόρος θα παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή των συμβολαίων και θα αποδίδεται στην εφορία.

-Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για φόρο 7% στον πωλητή δεν προκρίνεται από το υπουργείο οικονομικών