ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο τέλος Δεκεμβρίου το πόρισμα για τις γερμανικές κατοχικές αποζημιώσεις

Στο τέλος Δεκεμβρίου το πόρισμα για τις γερμανικές κατοχικές αποζημιώσεις

Παρατείνεται έως το τέλος Δεκεμβρίου το έργο της επιτροπής που έχει συσταθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τον προσδιορισμό τυχόν ποσού αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο.

Αν και αρχικά είχε δοθεί προθεσμία στην επιτροπή να ολοκληρώσει το σχετικό της πόρισμα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας η σχετική προθεσμία παρατάθηκε έως τα τέλη του 2014.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τοποθετήσει στα 165 δισ. ευρώ περίπου το ύψος των γερμανικών αποζημιώσεων και του καταναγκαστικοί δανείου. Σημειώνεται πως οι διεκδικούμενες οφειλές είναι δύο κατηγοριών το κατοχικό δάνειο, ύψους 3,5 δισ. δολαρίων του 1938 που σήμερα ανέρχεται σε 54 δισ. ευρώ, χωρίς τους τόκους και οι επανορθώσεις για τις καταστροφές στις υποδομές κατά τη διάρκεια της κατοχής, ύψους 7,1 δισ. δολαρίων, αγοραστικής αξίας 1938 που υπολογίζονται σε 108,43 δισ. ευρώ χωρίς τους νόμιμους τόκους.