ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαζικά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών οι φορολογούμενοι

Μαζικά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών οι φορολογούμενοι

Διπλασιάστηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016 ο ρυθμός εξέτασης των υποθέσεων των φορολογούμενων που προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με γνώμονα να απαντώνται όλες οι ενδικοφανείς προσφυγές, ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έργου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

Σύμφωνα με αυτά, τον Ιούνιο, ο ρυθμός εξέτασης των προσφυγών των φορολογούμενων από τη συγκεκριμένη υπηρεσία είχε ανέλθει στο 95,33% έναντι 49,27% που ήταν τον Ιανουάριο του 2016.

Τα ίδια στοιχεία καταγράφουν σημαντική βελτίωση των επιδόσεων το δεύτερο τρίμηνο της εφετινής χρονιάς έναντι του πρώτου τριμήνου, σημειώνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Τα αποτελέσματα αυτά έχουν θετική επίδραση στο ποσοστό των αποφάσεων της Δ.Ε.Δ., που αμφισβητούνται ενώπιον των δικαστηρίων, γεγονός που συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.