Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δανείων του ΟΕΚ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δανείων του ΟΕΚ

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να επισκεφθούν την κεντρική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

Οι δανειολήπτες του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από σήμερα έως τις 19 Δεκεμβρίου 2018 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο portal του ΟΑΕΔ (www.oaed. gr).

 

Δικαιούχοι είναι όσοι εργαζόμενοι είχαν λάβει δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. (τ. ΟΕΚ), ενώ εντάσσονται και οι δανειολήπτες μέσω προγραμμάτων αγοράς κατοικίας ή διαμερισμάτων (ΠΑΚΑΔΙ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την κεντρική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» , να επιλέξουν τη «Ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και να μπουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤΑΧΙS.

Προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση ή η χρήση της κατοικίας από τους γονείς, τα τέκνα και εν γένει συγγενείς β’ βαθμού, για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Η ιδιοκατοίκηση και η χρήση διαπιστώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία έχει υπογράψει η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, οι δανειολήπτες μπορούν να κάνουν αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για:

• Διαγραφή οφειλών εφόσον το συνολικό χρέος είναι μέχρι 6.000€ (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές + τόκοι υπερημερίας + τόκοι κεφαλαίου). Θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής προς τον ΟΑΕΔ

• Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί

• Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους δανειολήπτες

• Εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου μετά την εφαρμογή της μείωσης του 15%:

α) 10% για συνταξιούχους, οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ, χήρους-χήρες με προστατευόμενο μέλος, σεισμόπληκτους-πυρόπληκτους, άτομα με αναπηρία 67%, μονογονεϊκές οικογένειες

β) 20% για πολύτεκνους (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης)

Μετά την εφαρμογή των ανωτέρω μειώσεων-εκπτώσεων διαμορφώνεται το τελικό ποσό δανείου, από το οποίο αφαιρούνται τα ήδη καταβληθέντα ποσά (κεφάλαιο, τόκοι κεφαλαίου, τόκοι υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένοι τόκοι) προκειμένου να υπολογιστεί η τελική οφειλή του δανειολήπτη, η οποία παραμένει άτοκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προσέλευση των δικαιούχων θα γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ σε προγραμματισμένο ραντεβού.