ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤτΕ: Αυστηρότερα τα κριτήρια χορηγήσεων δανείων από τράπεζες

ΤτΕ: Αυστηρότερα τα κριτήρια χορηγήσεων δανείων από τράπεζες

Αυστηρότερα αναμένει ότι θα γίνουν τα κριτήρια χορήγησης δανείων από τις τράπεζες, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Η ΤτΕ διαπίστωσε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2015 τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2014.

Τα κριτήρια αναμένεται, όμως, να γίνουν ως ένα βαθμό πιο αυστηρά κατά τη διάρκεια του β΄τριμήνου του 2015, εξαιτίας της γενικής οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Η ζήτηση για δάνεια από τις επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2015 παρά τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων για αναδιάρθρωση του χρέους τους. Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2015.

Όσον αφορά στα νοικοκυριά, τα κριτήρια χορήγησης δανείων παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2014, ενώ αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου του 2015.

Η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια παρουσίασε μικρή μείωση, κυρίως λόγω της χαμηλής εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, ενώ αναμένεται να παραμείνει κατά βάση αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου. Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη ενώ αναμένεται να μειωθεί ως ένα βαθμό κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2015.