ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Και πατάτες μπορώ να πουλήσω

Και πατάτες μπορώ να πουλήσω

Συνέντευξη στη RealNews

Σχόλιο: Μάθε τέχνη και άστη…