Προσπαθούσαν να δώσουν την εντύπωση ότι δεν υπάρχω

Προσπαθούσαν να δώσουν την εντύπωση ότι δεν υπάρχω

Σε ραδιοφωνική συνέντευξη

Σχόλιο: Τελικά, υπήρχατε;