«Μετά τη λογική των ταμπελών να βρούμε τον πολιτικό λόγο»

«Μετά τη λογική των ταμπελών να βρούμε τον πολιτικό λόγο»

Στη “Real News”

Σχόλιο: Επί τον τύπον των ήλων!