ΦΑΡΜΑΚΟ

Υπόθεση Novartis: Ξανθός - Μας υποχρεώνει να δημιουργήσουμε δικλείδες ασφαλείας

Υπόθεση Novartis: Ξανθός - Μας υποχρεώνει να δημιουργήσουμε δικλείδες ασφαλείας

Διαψεύδει ο καθηγητής της ΕΣΔΥ, Νίκος Μανιαδάκης, οποιαδήποτε ανάμειξή του στην υπόθεση.

Στο «σκάνδαλο Novartis» αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, κατά την ομιλία του στο φόρουμ του ΟΟΣΑ για τις μεταρρυθμίσεις στην Υγεία, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου 2017.

Με αφορμή την υπόθεση, η οποία ερευνάται και από την ελληνική δικαιοσύνη -εκτός από τις αμερικανικές αρχές-, ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε στις δικλείδες ασφαλείας για τον τομέα του φαρμάκου, τις οποίες προωθεί το υπουργείο Υγείας: «Η πρόσφατη δημοσιότητα του “σκανδάλου Novartis” μας υποχρεώνει να δημιουργήσουμε "θεσμικές δικλείδες ασφαλείας", να "θωρακίσουμε" τις διαδικασίες αδειοδότησης-τιμολόγησης-αποζημίωσης των νέων φαρμάκων, να δώσουμε έμφαση στην ορθολογική χρήση τους, να εξασφαλίσουμε τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων όλων των εμπλεκομένων φορέων και να υλοποιήσουμε το μέτρο της δημοσιοποίησης των οικονομικών συναλλαγών των φαρμακευτικών εταιρειών με επιστημονικές εταιρείες και γιατρούς».

Επιπλέον, ο κ. Ξανθός επανέλαβε την ανάγκη για «αλλαγή μείγματος» στη φαρμακευτική πολιτική με κεντρικές προτεραιότητες την εγγυημένη πρόσβαση όλων στα αναγκαία φάρμακα, την αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας, τον έλεγχο της συνταγογράφησης και τη διαπραγμάτευση «δίκαιων» τιμών αποζημίωσης. Μέτρα όπως η δημιουργία συστήματος αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας (HTA), η ενσωμάτωση υποχρεωτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων βασισμένων σε αξιόπιστα μητρώα ασθενών, η αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων, η προώθηση της κλινικής έρευνας στη χώρα με γνώμονα την επιστημονική πρόοδο, την ασφάλεια των ασθενών και τη Δημόσια Υγεία, οι διακρατικές συνεργασίες για την από κοινού διαπραγμάτευση προσιτών τιμών στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, μπορούν να διασφαλίσουν την ευχερή πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα με τεκμηριωμένο κλινικό όφελος και την οικονομική βιωσιμότητα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Ως προς την υπόθεση Novartis, το υπουργείο Υγείας έχει εκκινήσει διαδικασίες προκειμένου να συνδράμει στην εισαγγελική έρευνα.

Ένα από τα πρόσωπα, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί στην υπόθεση μέσω δημοσιευμάτων, τόσο για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες τις οποίες παρείχε σε προηγούμενες ηγεσίες του υπουργείου Υγείας όσο και για τη σχέση του με την εταιρεία, είναι ο καθηγητής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Νίκος Μανιαδάκης.

Ο κ. Μανιαδάκης διαψεύδει με δήλωσή του, οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση. Αναλυτικά, αναφέρει:

«Τις τελευταίες ημέρες διοχετεύονται συστηματικά προς τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο πληροφορίες, οι οποίες έχουν ως στόχο να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη, με τη δημιουργία εντυπώσεων για δήθεν εμπλοκή μου σε μη σύννομες πράξεις ή μη δεοντολογικές πρακτικές.

Με τη δήλωση αυτή διαψεύδω κατηγορητικά όσα έχουν αναφερθεί και ειδικά σε ότι αφορά την ανάμιξη μου στην φαρμακευτική πολιτική της πρόσφατης περιόδου και θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα:

(α) Δεν συμμετείχα ποτέ σε κανένα όργανο ή επιτροπή σχετική με την έγκριση, τιμολόγηση, ή αποζημίωση φαρμάκων. Η ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα θεσμοθετημένων δημοσίων οργάνων, των οποίων η σύνθεση και οι διαδικασίες λειτουργίας είναι σαφώς ορισμένα από την κείμενη νομοθεσία, και των οποίων ουδέποτε υπήρξα τυπικά ή άτυπα μέλος ή συμμετείχα στις διαδικασίες τους.

(β) Η συμβουλευτική εμπλοκή μου ως ειδικού εμπειρογνώμονα αφορούσε αποκλειστικά και μόνον θέματα της ευρύτερης πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων στον τομέα υγείας.

(γ) Ειδικότερα, κατά την περίοδο από την έναρξη του προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας το 2010 και έως σήμερα, ως Καθηγητής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, έχω κληθεί διαχρονικά σε διάφορες περιπτώσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία να συνεισφέρω με γνώσεις, συμβουλές, και αναλύσεις στην προσπάθεια εξυγίανσης και βελτίωσης του συστήματος υγείας της χώρας μας και σε κάποιες περιπτώσεις κλήθηκα και συμμετείχα σε συναντήσεις με κλιμάκια ξένων εμπειρογνωμόνων.

(δ) Επιπροσθέτως, η διαχείριση των χρηματοδοτήσεων για έρευνες και μελέτες στα πλαίσια της ερευνητικής, ακαδημαϊκής εργασίας μου, έχει γίνει με απόλυτα διαφανείς και νόμιμους τρόπους και μέσα και την έγκριση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων και της Επιτροπής βιοηθικής και δεοντολογίας κατά περίπτωση.

(ε) Η συμβουλευτική εταιρεία, στην οποία συμμετείχα πριν την εκλογή μου στην θέση μου ως Καθηγητή έχει παύσει να υπάρχει από το 2012, αν και ήταν απολύτως σύννομη και συμβατή με την θέση μου και τις εργασιακές μου υποχρεώσεις.

(στ) Επίσης, οι μελέτες και έρευνες στις οποίες συμμετείχα, σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βεβαίως είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και αναφέρουν, όπως προβλέπεται από την δεοντολογία τις πηγές χρηματοδότησης και την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων.

Δεν υφίσταται ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με το νόμο, τη δεοντολογία και τη διεθνή πρακτική ανάμεσα στην ερευνητική δραστηριότητα και της ιδιότητά μου ως καθηγητή και εμπειρογνώμονα για την έκφραση συμβουλευτικής θέσης επί συγκεκριμένων ζητημάτων ευρύτερης πολιτικής υγείας.

Η προσπάθεια, περί δήθεν εμπλοκής μου σε αντιδεοντολογικές ή και μη νόμιμες πρακτικές, είναι υστερόβουλη και συκοφαντική και έχει κατά κύριο λόγο κίνητρα πολιτικά, προσωπικής εμπάθειας και επίσης αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης και αποποίησης των πραγματικών ευθυνών.

Κατόπιν αυτού επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα, ώστε να προστατέψω την τιμή και την υπόληψή μου».

Σχετικές ειδήσεις