ΦΑΡΜΑΚΟ

Συνομιλίες ΠΕΦ - Θεσμών στο περιθώριο του συνεδρίου του Economist

Συνομιλίες ΠΕΦ - Θεσμών στο περιθώριο του συνεδρίου του Economist

Για τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες άπτονται της πολιτικής φαρμάκου, μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων, στο συνέδριο «21st Economist Government Roundtable».

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, ο οποίος είχε και κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τους εκπροσώπους των «Θεσμών» που παρακολουθούσαν το συνέδριο, έθεσε στο επίκεντρο το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης, το σύστημα τιμολόγησης, καθώς και τις επιβαρύνσεις του clawback.

Το πρόβλημα της φαρμακευτικής πολιτικής εντοπίζεται κατ’ αρχάς στους πολύ χαμηλούς προϋπολογισμούς της φαρμακευτικής δαπάνης στον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία. Υπό το πρίσμα, ιδίως, των σημαντικών καθυστερήσεων στην εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων για τον έλεγχο της κατανάλωσης και της ασφαλιστικής αποζημίωσης, της δυναμικής των νέων ακριβών θεραπειών που αυξάνουν το κόστος της θεραπείας και της έλλειψης κινήτρων για τη χρήση οικονομικότερων φαρμάκων, τα όρια των προϋπολογισμών δεν επαρκούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή εξοντωτικών υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών rebate και clawback που ήδη οδηγούν πολλά φάρμακα χαμηλότερα από το όριο της βιωσιμότητάς τους, επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΕΦ.

Στα οριζόντια, λογιστικού χαρακτήρα, μέτρα που λαμβάνονται από όλες της κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια και ως στόχο τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης χωρίς όμως τα επιθυμητά αποτελέσματα, περιλαμβάνεται και το στρεβλό σύστημα τιμολόγησης. Ειδικά στα οικονομικά γενόσημα φάρμακα, η στρέβλωση είναι εντονότερη, ανέφερε ο κ. Τρύφων, αφού μετά τις υπερβολικές συνεχείς μειώσεις τιμών που κυμαίνονται μεταξύ 8-10% κάθε εξάμηνο, ακολουθούν επιπλέον έμμεσες μειώσεις μέσω του rebate και κυρίως μέσω της άδικης, παράτυπης επιβάρυνσης του clawback. Για την παραμονή των οικονομικών γενοσήμων φαρμάκων στο σύστημα, ο κ. Τρύφων πρότεινε τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συστήματος τιμολόγησης, με τις όποιες περαιτέρω μειώσεις τιμών να βρίσκονται σε συνάρτηση με την αύξηση του όγκου των φαρμάκων. Επίσης, πρότεινε το clawback να κατανέμεται με δίκαιο τρόπο, επιβαρύνοντας τα φάρμακα που προκαλούν την υπέρβαση στη δαπάνη.

Ως προς την αύξηση της χρήσης των γενοσήμων, απαιτείται θεσμοθέτηση στόχων και κινήτρων για τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς, με ταυτόχρονη εφαρμογή δεσμευτικών πρωτοκόλλων για τον εξορθολογισμό της συνταγογράφησης και προώθηση οικονομικότερων θεραπειών ως πρώτη γραμμή θεραπείας, ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΕΦ. Τέλος, χαρακτήρισε απαραίτητη την ευαισθητοποίηση των ασθενών και του κοινού για την αξία και το όφελος από τη χρήση γενοσήμων οικονομικών φαρμάκων.

Κέντρο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Εάν σπάσει ο «φαύλος κύκλος» των οριζόντιων μέτρων και προχωρήσουν οι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας θα μπορέσει να μπει σε θετική πορεία ανάπτυξης, να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός μοχλός της ελληνικής οικονομίας και να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη του στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ευρώπης και Νοτιανατολικής Μεσογείου.

«Εάν το 60% της αγοράς καλυφθεί από φάρμακα εγχώριας παραγωγής σε ανταγωνιστικές τιμές» είπε ο κ. Τρύφων, «η συνολική επίδραση στο ΑΕΠ της χώρας θα είναι 3,4 - 3,8 δισ. ευρώ, θα δημιουργηθούν 2.000-2.500 νέες θέσεις εργασίας, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο και η τεχνογνωσία και θα συγκρατηθεί η φαρμακευτική δαπάνη, λόγω της χρήσης οικονομικότερων φαρμακευτικών επιλογών. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία θα εδραιώσει τη θέση της ως ηγέτης στην ανάπτυξη και παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και σταδιακά θα μετατραπεί σε Κέντρο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (technology hub)».

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ έκλεισε την τοποθέτησή του λέγοντας πως η υγιής ανάπτυξη των ελληνικών παραγωγικών φαρμακοβιομηχανιών συνεπάγεται τριπλό όφελος, για τους ασθενείς που θα έχουν πρόσβαση σε επώνυμες, ποιοτικές, ασφαλείς αποτελεσματικές θεραπείες με προσιτό κόστος, για το Σύστημα Υγείας και τη Δημόσια Ασφάλιση, που θα πετύχουν εξοικονομήσεις από τη χρήση οικονομικότερων θεραπειών και αυξημένα έσοδα, αλλά και για την Εθνική Οικονομία, με τη δημιουργία προστιθέμενων αξιών, την αύξηση των εσόδων μέσω της φορολογίας και των εργοδοτικών εισφορών, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές φαρμάκων.

Σχετικές ειδήσεις