ΥΓΕΙΑ

Ημερίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ για τον καρκίνο

Ημερίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ για τον καρκίνο

Ο καρκίνος συνιστά μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι εξαπλώνεται με ρυθμούς επιδημίας παρά την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.


Στις μέρες μας αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο 3,2 εκατ. Ευρωπαίοι διαγιγνώσκονται με καρκίνο, κυρίως του μαστού, του εντέρου και του πνεύμονα, ενώ οι θάνατοι από καρκίνο συνεχώς αυξάνονται και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 13,1 εκατ. το 2030.

Τα αρχεία νεοπλασιών χαρακτηρίζονται διεθνώς ως το «κλειδί» για τον έλεγχο του καρκίνου και τη χάραξη εθνικής ορθολογικής αντικαρκινικής πολιτικής. Με βάση αυτά μπορεί να αποτυπωθεί το μέγεθος του προβλήματος σε ένα πληθυσμό και να αξιολογηθούν τα προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης (προγράμματα προσυμπτωματικών πληθυσμιακών ελέγχων) καθώς και η θεραπευτική αντιμετώπιση και επιβίωση των ογκολογικών ασθενών.

Για το λόγο αυτό, η ορθή λειτουργία των αρχείων νεοπλασιών κρίθηκε ως αναπόσπαστο κομμάτι της υγειονομικής πολιτικής του κάθε κράτους - μέλους και η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να αποστείλει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αξιόπιστα στοιχεία για τη χώρα έως το τέλος του 2013.

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διοργάνωσε στο πλαίσιο του 39ου Ετησίου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου διεταιρική ημερίδα με θέμα: «Η ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ): ένα χρόνο μετά», την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

Η ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με τις επιστημονικές εταιρείες: Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κυτταρολογίας, Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής, Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας και Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.

Βασικός στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση αλλά και ευαισθητοποίηση της πολιτικής ηγεσίας, των διοικήσεων των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών, των επαγγελματιών υγείας, των επιστημόνων και των ογκολογικών ασθενών για τις ενέργειες που γίνονται στη χώρα μας, και ιδιαίτερα τις ενέργειες του τελευταίου χρόνου, για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου εθνικού αρχείου νεοπλασιών. Τα πρώτα προκαταρκτικά στοιχεία, τα οποία συγκεντρώθηκαν από τους καταγραφείς καρκίνου για το 2012 έχουν ως εξής:

• 14.353 νέες καταγεγραμμένες περιπτώσεις καρκίνου ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας οι νέες περιπτώσεις στη χώρα μας ανέρχονται περίπου σε 37.000.
• 55 νοσοκομεία από τα 143 δημόσια, ιδιωτικά και στρατιωτικά συμμετείχαν στην καταγραφή.

Από τον Δεκέμβριο του 2011 υπάρχουν σχετικές εγκύκλιοι για τον ορισμό καταγραφέων καρκίνου σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, οι οποίοι για μεγάλα (>300 κλίνες) και για ειδικά νοσοκομεία πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή εφαρμογή των εγκυκλίων.

Σημειώνεται ότι ο υποδιοικητής της 1ης ΥΠΕ, κος Σωτήρης Ζώτος, αντιλαμβανόμενος τη σημασία του έργου αυτού για τη χώρα μας δεσμεύτηκε στην ημερίδα για τη βοήθεια και υποστήριξή του για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου εθνικού αρχείου νεοπλασιών.

Ροή Ειδήσεων