ΥΓΕΙΑ

Η γυμναστική αλλάζει το DNA μας

Η γυμναστική αλλάζει το DNA μας

Η άσκηση μειώνει τον κίνδυνο εκδηλώσεως διαβήτη και παχυσαρκίας. Το πώς όμως ακριβώς το κάνει αυτό, παραμένει σε απρόσμενο βαθμό μυστήριο. Νέες μελέτες, δείχνουν ότι όπως φαίνεται αλλάζει δραστικά τον τρόπο λειτουργίας των γονιδίων.

Τα γονίδια ως γνωστόν δεν είναι στατικά. Ενεργοποιούνται και αδρανοποιούνται αναλόγως με τα βιοχημικά μηνύματα που δέχονται από το σώμα. Όταν είναι ενεργοποιημένα, εκφράζουν διάφορες πρωτεΐνες οι οποίες με τη σειρά τους, προκαλούν φυσιολογικές δράσεις στο σώμα.

Ένα ισχυρό μέσον με το οποίο επηρεάζεται η δραστηριότητα των γονιδίων είναι μία διεργασία που ονομάζεται μεθυλίωση. Με αυτήν οι μεθυλικές ομάδες προσκολλώνται στο εξωτερικό ενός γονιδίου και το διευκολύνουν ή το εμποδίζουν να δεχτεί και να ανταποκριθεί στα μηνύματα από το σώμα.

Με αυτό τον τρόπο, η συμπεριφορά του γονιδίου αλλάζει, χωρίς όμως να αλλάζει και η δομή του. Οι αλλαγές που επιφέρει η μεθυλίωση μεταδίδονται και στους απογόνους μας.

Ωστόσο, ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας στην μεθυλίωση των γονιδίων δεν ήταν έως τώρα γνωστός, παρότι και η γυμναστική αλλάζει το σώμα. Έτσι, αρκετές επιστημονικές ομάδες αποφάσισαν να μάθουν εάν ασκεί παρόμοια δράση.