ΥΓΕΙΑ

ΜΗΤΕΡΑ: Πρόγραμμα μετεκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης στη Μαιευτική Υπερηχογραφία

ΜΗΤΕΡΑ: Πρόγραμμα μετεκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης στη Μαιευτική Υπερηχογραφία

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής άσκησης με σκοπό την επιμόρφωση και εξοικείωση των γιατρών με το Μαιευτικό υπερηχογράφημα και τις βασικές αρχές της Ιατρικής Εμβρύου, διοργανώνει το ΜΗΤΕΡΑ.

Το πρόγραμμα αφορά σε ιατρούς Μαιευτήρες - Γυναικολόγους, ειδικευμένους αλλά και ειδικευόμενους στο τελευταίο εξάμηνο ειδικότητας, οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων στη Μαιευτική Υπερηχογραφία. Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Παναγιώτης Μπεναρδής MD, DipFetMed, IOTACert, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ειδικός στην Ιατρική Εμβρύου & Γυναικολογική Υπερηχογραφία & Επιστημονικός Συνεργάτης του ΜΗΤΕΡΑ.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία (ΕΕΥΜΓ) και του Permanent School of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Perugia, Italy) και υλοποιείται υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Συμβουλίου της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 9μηνη και ξεκινά τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018. Σημειώνεται ότι οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που θα χορηγηθούν μετά το πέρας αυτού, δεν αποτελούν επισήμως αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 686 9279 και στο e-mail: pkaragianni@mitera.gr.