ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η ασφαλιστική περιπέτεια που «στοιχειώνει» τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών

Η ασφαλιστική περιπέτεια που «στοιχειώνει» τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών

Ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών τα τελευταία χρόνια «κουβαλάει» στις οικονομικές του καταστάσεις μια ασφαλιστική περιπέτεια που ξεκίνησε το 1998 και κατέληξε άδοξα

Πρόκειται για τη LA VIE Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Υγείας (LA VIE ASSURANCE). Μια ασφαλιστική που εξαγόρασε ο Γιώργος Αποστολόπουλος το 1998 (τότε λέγονταν Le Mans Vie) και την οποία κράτησε σε λειτουργία για 15 χρόνια με πολλά σκαμπανεβάσματα.

Η εξαγορά εκείνη είχε ως στόχο η ασφαλιστική επιχείρηση της οικογένειας Αποστολόπουλου να παρέχει ασφαλιστικά νοσηλευτικά προγράμματα, προς όφελος του Ιατρικού Αθηνών. Ωστόσο, για 7 χρόνια η επιχείρηση δεν μπόρεσε να βρει την περπατησιά της και έτσι στο τέλος του 2005 εμφάνιζε ζημιές άνω των 600.000 ευρώ.

Τότε λήφθηκε η απόφαση να δοθεί ένα μέρος του χαρτοφυλακίου της LA VIE στην ασφαλιστική εταιρεία VDV LEBEN International Α.Ε.Α.Ζ. Συγκεκριμένα, η VDV LEBEN ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο ασφαλίσεων ζωής της LA VIE, εκτός των νοσοκομειακών προγραμμάτων. Η επιχειρηματική αυτή απόφαση απέβλεπε στο να επικεντρωθεί η LA VIE στον κλάδο ασθενείας.

Καθώς τα πλάνα δεν έβγαιναν η οικογένεια Αποστολόπουλου έβαλε στο παιχνίδι το 2008 και ξένο επενδυτή. Πρόκειται για την ισραηλινή εταιρεία Archimedes Global Ltd, η οποία ανέλαβε την υλοποίηση ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομική κρίση έβαλε ταφόπλακα και στο εγχείρημα αυτό.

Το 2009 η εταιρεία είχε ζημιές 1 εκατ. ευρώ και το 2010 ζημιές 540 χιλ. ευρώ. Το 2011 – και ενώ είχε σκάσει το «κανόνι» της VDV LEBEN International- η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος ζήτησε από τη Διοίκηση της LA VIE να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου. Αν και η Γενική Συνέλευση των μετόχων υπάκουσε και έλαβε σχετική απόφαση, στη διετία που ακολούθησε ούτε η πλευρά Αποστολόπουλου, ούτε η πλευρά της Archimedes Global Ltd κατέβαλε τα εποπτικά κεφάλαια που απαιτούνταν.

Έτσι, στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 απαγορεύθηκε στη LA VIE η ανάληψη νέων ασφαλιστικών εργασιών, τοποθετήθηκε Επίτροπος και η εταιρεία κλήθηκε να υποβάλει σχέδιο εξυγίανσης για την κάλυψη του ελλείμματος περιθωρίου φερεγγυότητας και του ελάχιστου εγγυητικού κεφαλαίου. Δύο μήνες μετά, το Νοέμβριο του 2013, και αφού η Τράπεζα της Ελλάδος είχε αποκτήσει εικόνα για την κατάσταση στην επιχείρηση, ανατέθηκε στον Επίτροπο η διοίκηση της ασφαλιστικής επιχείρησης και αντικαταστάθηκε το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η εταιρεία δεν μπόρεσε τους επόμενους μήνες να ενισχυθεί κεφαλαιακά και έτσι η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε στις 21 Φεβρουαρίου 2014 την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της LA VIE, ρίχνοντάς τους τίτλους τέλους.

Για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων η Τράπεζα της Ελλάδος όρισε επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης, που με τη σειρά της διόρισε εκκαθαριστή στην LA VIE. Η λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης της LA VIE αποφασίσθηκε από την ΤτΕ το Δεκέμβριο του 2015 και «σφραγίσθηκε» από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της LA VIE το Φεβρουάριο του 2016, η οποία τοποθέτησε το Γιώργο Αποστολόπουλο και το Βασίλη Καπουράνη ως υπευθύνους για την τέλεση των πράξεων που θα οδηγούσαν στη λήξη της την εκκαθάριση.

Ωστόσο, το «λουκέτο» της LA VIE είχε επιπτώσεις στον όμιλο του Ιατρικού Αθηνών, κάτι που προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις ( σ.σ. η ασφαλιστική εταιρεία αναφέρεται ακόμη και σήμερα ως συνδεδεμένη με το Ιατρικό προφανώς λόγω της συμμετοχής της οικογένειας Αποστολόπουλου στο μετοχικό της κεφάλαιο).

Το 2013 και αφού η Τράπεζα της Ελλάδος είχε διορίσει Επίτροπο στη LA VIE ο Όμιλος του Ιατρικού προχώρησε στη διαγραφή απαίτησης 909 χιλ. ευρώ από συνολική απαίτηση 1,808 εκατ. ευρώ που είχε από τη LA VIE. Η απαίτηση αυτή μειώθηκε στο 1,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015, στο 1,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016 και στο τέλος του 2017 μειώθηκε στις 318 χιλ. ευρώ, ύψος που παραμένει ακόμη και σήμερα (άγνωστο πως μειώθηκε κατά 600.000 ευρώ).

Θα μπορούσε να πει κανείς πως ο «μουτζούρης» των επιχειρηματικών επιλογών της οικογένειας Αποστολόπουλου ως προς την LA VIE, έμεινε στα χέρια των μετόχων του Ιατρικού Αθηνών, οι οποίοι τα τελευταία επτά χρόνια κουβαλάνε στη πλάτη τους τη ζημιά του επιχειρηματικού εγχειρήματος.

Από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις του Ιατρικού Αθηνών προκύπτει πως τα εισπρακτέα από συνδεμένες με τον Όμιλο εταιρείες δεν καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω εταιρειών. Ως εκ τούτου η Διοίκηση του Ιατρικού δεν έχει εγγράψει πρόβλεψη για πιθανή μη είσπραξη των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για τον λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αυτό ωστόσο δεν ισχύει για τις απαιτήσεις από την LA VIE ASSURANCE για την οποία το Ιατρικό Αθηνών διατηρεί όπως αναφέρθηκε ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας 318 χιλ. ευρώ.

Δεδομένου ότι στον τελευταίο ισολογισμό για τη χρήση 2014-2015 που έχει δημοσιεύσει η LA VIE ASSURANCE κατέγραφε συνολικές ζημιές 5,8 εκατ. ευρώ και αρνητικά ίδια κεφάλαια κατά -384 χιλ. ευρώ, η απαίτηση των 318 χιλ. ευρώ του Ιατρικού Αθηνών θα πρέπει να θεωρείται ξεγραμμένη.

Διαβάστε επίσης:

Στον «αναπνευστήρα» ο Όμιλος του Iατρικού Kέντρου

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.