ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Απόλυτη σιωπή για το τίμημα της «μικρής ΔΕΗ»

Απόλυτη σιωπή για το τίμημα της «μικρής ΔΕΗ»

Δείτε γιατί ο λιγνίτης στη Δυτική Μακεδονία ξεπερνά τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ – Ποιοι «μυρίστηκαν» χρήμα; Όλο το παρασκήνιο -Σιγή ιχθύος από τα στελέχη της κυβέρνησης για το τίμημα πώλησης της μικρής ΔΕΗ – Ποια είναι η αξία του λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία – Τι λένε τα στελέχη που υπηρέτησαν στην ΔΕΗ.

Και αφού όλα πήραν το δρόμο τους και το νομοσχέδιο υπεγράφη και το δημοψήφισμα απερρίφθη, ήρθαμε τώρα σε αυτό που αποκαλούμε «ταμπακιέρα»:

1. Με ποια μέθοδο θα γίνει η αποτίμηση του 30% της ΔΕΗ;

2. Θα πλησιάσουν άραγε οι προσφορές των επενδυτών την πραγματική αξία των παραγωγικών μονάδων, των ορυχείων και των 2 εκατομμυρίων πελατών της ΔΕΗ;

3. Πότε θα μας πει η κυβέρνηση ποια είναι αυτή η πραγματική αξία;

Διότι σύμφωνα με τα όσα γράφει το περίφημο νομοσχέδιο «το τίμημα που θα επιτευχθεί μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση από τη ΔΕΗ Α.Ε. των μετοχών εκδόσεων της εταιρείας, των οποίων είναι δικαιούχος, δεν θα υπολείπεται της λογιστικής αξίας των εισφερομένων στοιχείων του κλάδου, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα».

Πιο ασαφής και γενικόλογη διατύπωση δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

Από την άλλη μεριά στελέχη της κυβέρνησης διαρρέουν τις τελευταίες ημέρες ότι το ελάχιστο τίμημα πρέπει να κινείται περίπου στο 1,5 δις ευρώ!

Το ποσό αυτό είναι εξόχως εξευτελιστικό αφού ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κ. Αρθούρος Ζερβός μέσα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής είχε πει ότι 1,5 δις είναι μόνον η αξία των μονάδων παραγωγής χωρίς να υπολογιστούν τα ορυχεία και το τεράστιο πελατολόγιο που θα δοθεί στους ιδιώτες.

Είναι λοιπόν κάτι παραπάνω από σαφές ότι το κλειδί της υπόθεσης θα είναι το τίμημα!

Για να καταλάβουμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει αρκεί να δούμε ποιες είναι οι ποσότητες λιγνίτη στη χώρα μας. Αξίζει λοιπόν να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία σε ένα άκρως κατατοπιστικό άρθρο του κύριου Χρ. Γ. Παπαγεωργίου ο οποίο είναι τέως Διευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ.

Ο κ. Παπαγεωργίου αποκαλύπτει ότι τα συνολικά αποθέματα λιγνίτη της μικρής ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία υπολογίσζονται σε 324,2 εκατομμύρια τόνους των οποίων η αξία με βάση την ενεργειακή ισοτιμία του πετρελαίου υπολογίζεται σε 27,31 δισεκατομμύρια ευρώ!!!!

Γράφει λοιπόν ο κ. Παπαγεωργίου σε άρθρο του που δημοσιεύει το kozan.gr:

1. Λιγνιτωρυχεία και λιγνιτικά κοιτάσματα προοριζόμενα για τη «μικρή» ΔΕΗ

Στον επόμενο πίνακα παρέχονται τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία για τα προαναφερθέντα λιγνιτικά κοιτάσματα.

lignitis 1 a

Συνεχίζει λοιπόν ο κ. Παπαγεωργίου:

«Ο ρυθμός κατανάλωσης λιγνίτη θα εξαρτηθεί από το σενάριο λειτουργίας, δηλ. από το εάν θα γίνουν και πόσοι νέοι ΑΗΣ από το νέο ιδιοκτήτη της «μικρής» (ιδιωτικής) ΔΕΗ και από το κατά πόσο θα λειτουργήσουν, με ποιόν τρόπο και για πόσο χρονικό διάστημα οι υφιστάμενοι σήμερα ΑΗΣ Αμυνταίου 1-2 και Μελίτης 1.

Η μέγιστη διάρκεια εκμετάλλευσης εκτιμάται περίπου σε 38 έτη ( 2016 έως και 2053).

Η αξία των κοιτασμάτων λιγνίτη, που προορίζονται για τη «μικρή» ΔΕΗ και σε ό,τι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προσεγγίζεται με δύο μεθόδους, δηλ.

-είτε σε συσχέτιση με την αξία του ισοδύναμου ενεργειακά πετρελαίου που υποκαθίσταται από το λιγνίτη,
-είτε με όρους αγοράς στη βάση της αξίας των ταμειακών ροών από την εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, υπάρχει και τρίτη προσέγγιση από την άποψη δηλ. της αξίας του λιγνίτη για την εθνική οικονομία, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την συμβολή στην περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας κτλ.».

Δείτε τώρα την αξία του λιγνίτη:

2. Αξία λιγνίτη ορυχείων και κοιτασμάτων ¨μικρής¨ΔΕΗ

2.1 Αξία με βάση την υποκατάσταση ισοδύναμου ενεργειακά πετρελαίου

Ένας τόνος λιγνίτη Πτολ/δαςμε κατώτερη θερμογόνα ικανότητα 1400 KCAL/KG ισοδυναμεί από πλευράς ενεργειακού περιεχομένου με ένα (1) βαρέλι πετρελαίου, η αξία του οποίου λαμβάνεται ίση με 100 δολ., επομένως και η αξία ενός τόνου λιγνίτη 1400 KCAL/KGεκτιμάται περίπου σε 100 δολ. Ως εκ τούτου, η αξία ενός «μέσου» τόνου λιγνίτη της «μικρής» ΔΕΗ εκτιμάται σε:
(1616/1400) Χ 100 (δολ/τον) : 1,37 (δολ/ευρώ) = 84,25 (€/τον.)
Επομένως, η αξία των κοιτασμάτων λιγνίτη της «μικρής» ΔΕΗ με βάση την ενεργειακή ισοδυναμία με το πετρέλαιο υπολογίζεται σε:
84,25 Χ 324,20 Χ 10^6 = 27,31 (δισεκ. €.)
Ειδικότερα, στις περιοχές Αμυνταίου και Φλώρινας η αξία των κοιτασμάτων λιγνίτη επιμερίζεται ως εξής:
- Αξία κοιτασμάτων «μικρής» ΔΕΗ περιοχής Αμυνταίου:
179,2Χ10^6 (τον) Χ (1461/1400)Χ100 (δολ/τον) : 1,37(δολ/ευρώ) = 13,65 δισεκ. ευρώ.
-- Αξία κοιτασμάτων «μικρής» ΔΕΗ περιοχής Φλώρινας:
145 Χ 10^6 (τον) Χ (1808/1400) Χ 100 (δολ/τον) : 1,37(δολ/ευρώ) = 13,66 δισεκ. ευρώ.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η μέγιστη διάρκεια της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων αυτών εκτιμάται περίπου σε 38 χρόνια.
Πρόσφατα, με την πολιτική κρίση στο Ιράκ παρατηρήσαμε αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, γεγονός που αποδεικνύει άμεσα και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη μεγάλη ρευστότητα στην ενεργειακή εξάρτηση από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους και παράλληλα μας υπενθυμίζει και αναβαθμίζει την αξία του εγχώριου λιγνίτη, όπως εξάλλου τούτο αναδείχθηκε διαχρονικά κατά τις διάφορες ενεργειακές κρίσεις στην πρόσφατη 45ετία.
2.2 Αξία λιγνιτωρυχείων – κοιτασμάτων λιγνίτη και ΑΗΣ της «μικρής» ΔΕΗ με βάση την αξία των ταμειακών ροών από την εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων

Δεν είναι γνωστό σήμερα, λόγω ανυπαρξίας μακροπρόθεσμου ενεργειακού προγραμματισμού της χώρας μας, πώς θα εξελιχθεί η εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων που θα παραχωρηθούν στο μελλοντικό ιδιοκτήτη της «μικρής» ΔΕΗ. Για τούτο η διερεύνηση της πιθανής μελλοντικής εκμετάλλευσης πρέπει να εξετάσει και να αξιολογήσει διάφορα πιθανά σενάρια λειτουργίας των ΑΗΣ. Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΗΣ Αμυνταίου (2Χ300 MW) με τη σημερινή του μορφή, χωρίς δηλ. την αναβάθμιση σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπεμπόμενων κατά τη λειτουργία ρύπων, επιτρέπεται μεν να λειτουργήσει κατά την 8ετία από 01-01-2016 έως 31-12-2023 με μειωμένες ώρες, μετά δε την 01-01-2024 διακόπτεται η λειτουργία του. Διακρίνουμε πέντε (5) ενδεικτικά σενάρια λειτουργίας των ΑΗΣ της «μικρής» ΔΕΗ.

ΣΕΝΑΡΙΟ Α – Πλήρης εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της «μικρής» ΔΕΗ με κατασκευή νέων μονάδων (Αμύνταιο 3 και Μελίτη 2) με σύγχρονη τεχνολογία καύσης

-Λειτουργεί ως έχει ο σημερινός ΑΗΣ Αμυνταίου 1-2 μέχρι και τις 31-12-2020 με μειωμένες ώρες λειτουργίας ανά έτος (3500) λόγω επιβολής περιβαλλοντικών περιορισμών.
-Κατασκευάζεται και λειτουργεί ο νέος ΑΗΣ Αμύνταιο 3, ισχύος 450 MW από 01-01-2021 έως και 31-12-2053, με δεδομένη – αναγκαστική τη διάνοιξη νέου λιγνιτωρυχείου, του Ορυχείου Κομνηνών, για την εκμετάλλευση του ομώνυμου κοιτάσματος. Έτσι, εξασφαλίζεται η τηλεθέρμανση της πόλης του Αμυνταίου και των παρακείμενων οικισμών μέχρι το 2053.
-Λειτουργεί ο ΑΗΣ Μελίτης 1 μέχρι 31-12-2045.
-Κατασκευάζεται και λειτουργεί ο νέος ΑΗΣ Μελίτης 2 ισχύος 450 MWαπό 01-01-2021 έως και 31-12-2053. Εξασφαλίζεται τηλεθέρμανση για τη Φλώρινα μέχρι 31-12-2053.

ΣΕΝΑΡΙΟ Β – Περιβαλλοντική συμμόρφωση στον ΑΗΣ Αμυνταίου 1-2 και κατασκευή νέου ΑΗΣ Μελίτης 2

- Λειτουργεί, αφού προηγηθούν (2016-17) οι απαραίτητες επενδύσεις συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, ο σημερινός ΑΗΣ Αμυνταίου 1-2 κανονικά, χωρίς δηλ. χρονικούς περιορισμούς μέχρι το 2026, οπότε εξαντλούνται τα αποθέματα των ορυχείων Αμυνταίου και Λακκιάς, Εξασφαλίζεται η τηλεθέρμανση του Αμυνταίου και των παρακείμενων οικισμών μέχρι το 2026.
-Δεν αξιοποιείται το κοίτασμα των Κομνηνών.
-Λειτουργεί ο ΑΗΣ Μελίτης 1 μέχρι 31-12-2045.
-Κατασκευάζεται και λειτουργεί ο νέος ΑΗΣ Μελίτης 2 ισχύος 450 MW από 01-01-2021 έως και 31-12-2053. Εξασφαλίζεται τηλεθέρμανση για τη Φλώρινα μέχρι 31-12-2053.

ΣΕΝΑΡΙΟ Γ – Απλή περιβαλλοντική συμμόρφωση

- Λειτουργεί, αφού προηγηθούν (2016-17) οι απαραίτητες επενδύσεις συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, ο σημερινός ΑΗΣ Αμυνταίου 1-2 κανονικά, χωρίς δηλ. χρονικούς περιορισμούς μέχρι το 2026, οπότε εξαντλούνται τα αποθέματα των ορυχείων Αμυνταίου και Λακκιάς, Εξασφαλίζεται η τηλεθέρμανση του Αμυνταίου και των παρακείμενων οικισμών μέχρι το 2026.
- Δεν αξιοποιείται το κοίτασμα των Κομνηνών.
- Λειτουργεί η μονάδα Μελίτη 1 μέχρι το 2045, χωρίς να κατασκευαστεί δεύτερη μονάδα στη Μελίτη, δηλ. δεν αξιοποιούνται πλήρως τα κοιτάσματα της περιοχής Φλώρινας.

ΣΕΝΑΡΙΟ Δ – Λειτουργία μόνο του ΑΗΣ Μελίτης 1

Λειτουργεί μόνο η σημερινή μονάδα Μελίτη 1 για τη χρονική περίοδο 2016-2045, χωρίς δηλ. να λειτουργήσει ο ΑΗΣ Αμυνταίου 1-2 κι ούτε να κατασκευαστεί νέα μονάδα στη Μελίτη.

ΣΕΝΑΡΙΟ Ε – Πλέον πιθανό

-Λειτουργεί ως έχει ο σημερινός ΑΗΣ Αμυνταίου 1-2 μέχρι και τις 31-12-2020 με μειωμένες ώρες λειτουργίας ανά έτος (3500) λόγω επιβολής περιβαλλοντικών περιορισμών.
-Δεν αξιοποιείται το κοίτασμα των Κομνηνών.
-Λειτουργεί ο ΑΗΣ Μελίτης 1 μέχρι 31-12-2045.
-Κατασκευάζεται και λειτουργεί ο νέος ΑΗΣ Μελίτης 2 ισχύος 450 MW από 01-01-2021 έως και 31-12-2053. Εξασφαλίζεται τηλεθέρμανση για τη Φλώρινα μέχρι 31-12-2053.


Για κάθε ένα από τα πέντε πιο πάνω ενδεικτικά σενάρια λήφθηκαν υπόψη και υπολογίσθηκαν με ρεαλιστικά δεδομένα τα ακόλουθα στοιχεία: ισχύς ΑΗΣ (MW), περίοδος λειτουργίας (έτη), ώρες λειτουργίας ανά έτος, καθαρή ετήσια και συνολική καθαρή παραγωγή (GWH), μέση τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας 80 €/MWH, ετήσια και συνολικά έσοδα της περιόδου λειτουργίας σε τιμές 2014. Ακόμη εκτιμήθηκαν: το κόστος εξόρυξης λιγνίτη (€/ΤΟΝ), η ειδική κατανάλωση λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ΤΟΝ/MWH), η συνολική κατανάλωση λιγνίτη καθώς επίσης και οι συνολικές δαπάνες λειτουργίας των ΑΗΣ.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι το κόστος των επενδύσεων για κατασκευή νέων μονάδων στο Αμύνταιο και στη Μελίτη είναι σε πολύ σημαντικό ποσοστό μικρότερο συγκριτικά με τη νέα μονάδα Πτολ/δα 5, λόγω μικρότερης ισχύος μεν, αλλά κυρίως δε λόγω της ύπαρξης ήδη των απαραίτητων υποδομών στους χώρους των λειτουργούντων σήμερα ΑΗΣ, αντίστοιχα.

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία γίνεται, πλέον, με όρους αγοράς η εκτίμηση της «αξίας» των λιγνιτωρυχείων της «μικρής» ΔΕΗ σύμφωνα με απλοποιημένη μέθοδο που περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία για την οικονομική των εκμεταλλεύσεων των μεταλλείων, όπου π.χ. ζητείται να ευρεθεί η αξία μεταλλείου, θεωρώντας επιτόκιο επιχειρηματικού κινδύνου 10% για τις ταμειακές ροές και επιτόκιο ασφαλούς τοποθέτησης χρημάτων 8%.
Λαμβάνεται ως κατασκευαστική περίοδος των νέων ΑΗΣ τα πέντε (5) έτη.

Ειδικότερα, εξετάζονται τα οικονομικά μεγέθη:

(1) ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ , (2) ΕΣΟΔΑ, (3) ΕΞΟΔΑ (μεταβλητά (4), σταθερά (5)),
(6) ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ = (2) – (3), (7) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ, (8) ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ = (6) – (7), (9) ΦΟΡΟΣ = συντελεστής Χ (8), (10) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ= (8 ) – (9), (11) ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ = (10) + (7) – (1).
Με τον υπολογισμό των πιο πάνω μεγεθών καταρτίζεται ο πίνακας ταμειακών ροών και υπολογίζεται η αξία του μεταλλείου κατά την ημέρα έναρξης της λειτουργίας του ΑΗΣ με βάση την προεξόφληση των ταμειακών ροών μετά φόρων (λαμβάνονται σταθερές ετήσιες ταμειακές ροές), με δύο μεθόδους ( Morkillκαι Hoskold) καθώς και η «αξία» του μεταλλείου τη χρονική στιγμή μηδέν (ημερομηνία πώλησης).

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της «μικρής» ΔΕΗ η επένδυση αφορά κυρίως την πρόσθετη εγκατάσταση δύο νέων μονάδων ή και μιας μόνο ανάλογα με το σενάριο λειτουργίας, τις απαλλοτριώσεις γεωργικών εκτάσεων στα ορυχεία κτλ, ενώ συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου η λειτουργία των λιγνιτωρυχείων και των υφιστάμενων ΑΗΣ συνεισφέροντας σημαντικό εισόδημα στο νέο ιδιοκτήτη της «μικρής» ΔΕΗ.

Μετά τη ρεαλιστική εκτίμηση των προαναφερθέντων οικονομικών μεγεθών και παρά τη σχετικά απλοποιημένη μέθοδο που εφαρμόστηκε, η οποία, όμως, δεν αφίσταται αισθητά από την πραγματικότητα, προκύπτουν ανά σενάριο οι αντίστοιχες «αξίες» με όρους αγοράς των λιγνιτωρυχείων και ΑΗΣ της «μικρής» ΔΕΗ στη Δυτ. Μακεδονία.

Στον επόμενο πίνακα παρέχονται τα βασικά μεγέθη ανά σενάριο λειτουργίας των ΑΗΣ της «μικρής» ΔΕΗ, που πρέπει να αξιολογηθούν πριν την πώληση σε ιδιώτη – «επενδυτή».

lignitis 2

Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται εκ των πραγμάτων είναι το ακόλουθο:

Ο όποιος νέος ιδιοκτήτης –«επενδυτής» της «μικρής» ΔΕΗ διακατέχεται από παρόμοιες σκέψεις για την αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων με αντικειμενικό σκοπό το συμφέρον της περιοχής της Δυτ. Μακεδονίας και της χώρας γενικότερα ή «μυρίστηκε» αρπαχτή και μεγάλα κέρδη για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σενάριο(-α) λειτουργίας, τα οποία εξασφαλίζει η λιγνιτοενεργειακή δραστηριότητα , όπως αποδείχτηκε από την προηγούμενη ανάλυση;

Πηγή: kozan.gr (Άρθρο του Χρ. Παπαγεωργίου, τ. Διαυθυντή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ)

Διαβάστε επίσης:

Απορρίφθηκε το αίτημα δημοψηφίσματος για τη «μικρή ΔΕΗ»

Βουλή: Τρεις κι ο... κούκος για το δημοψήφισμα (pics)

Παφίλης: Με προσχηματικές δικαιολογίες απέκλεισαν το δημοψήφισμα