Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Νεοσύλλεκτοι Ευέλπιδες στη Σχολή Μηχανικού(pics)

Νεοσύλλεκτοι Ευέλπιδες στη Σχολή Μηχανικού(pics)

Επίσκεψη των Σπουδαστών της Τρίτης Τάξης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων έγινε στις 10/9/2015 στην έδρα της Σχολής Μηχανικού.

Οι Ευέλπιδες ενημερώθηκαν για την αποστολή και το έργο της Σχολής, παρακολούθησαν επιδείξεις Ναρκοπολέμου καθώς και αντικειμένων αποστολών διάσωσης από το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού.