ΓΥΝΑΙΚΑ

Μετά την πρώτη περίοδο συνεχίζουν να ψηλώνουν τα κορίτσια;

Μετά την πρώτη περίοδο συνεχίζουν να ψηλώνουν τα κορίτσια;
Photo by Hannah Busing on Unsplash

«Η κόρη μου αδιαθέτησε, θα συνεχίσει να ψηλώνει ή όχι;»

Η πρώτη φορά, που η έφηβη θα δει περίοδο είναι ένα ορόσημο της ζωής της. Είναι το γεγονός, που κατά κάποιον τρόπο σηματοδοτεί την έναρξη της μετάβασης της νεαρής από το στάδιο του «κοριτσιού» στο στάδιο της «γυναίκας».

Στην Ελλάδα ο μέσος όρος της ηλικίας εμφάνισης της έμμηνου ρύσης είναι τα 12,1 έτη. Γενικά από τις διάφορες μελέτες έχει προκύψει, πως στο 84,5% των περιπτώσεων η έμμηνος ρύση θα εμφανιστεί μεταξύ των 11,9 και των 13,25 ετών περίπου.

Από ιστορικές μελέτες προκύπτει, πως υπάρχει μια σαφής πτώση της ηλικίας της εμμηναρχής κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα. Η πτώση αυτή αρχικά φάνηκε, πως σταμάτησε τη δεκαετία του 1950. Συγκεκριμένα, η ηλικία εμμηναρχής έπεφτε κατά περίπου 4 μήνες κάθε δεκαετία μεταξύ των ετών 1850 και 1960.

Πριν το 1900 η μέση ηλικία εμμηναρχής ήταν τα 14 έτη. Η ηλικία αυτή έπεσε στα 12,43 έτη, όπως συμπέρανε μελέτη, η οποία διεξήχθη μεταξύ του 1988 και του 1994. Εντούτοις, στοιχεία, που προέκυψαν από μελέτη, η οποία περιέλαβε κορίτσια γεννηθέντα το 1980, κατέδειξαν ηλικία εμμηναρχής τα 12,34 έτη. Συνεπώς, υφίσταται η πιθανότητα περαιτέρω πτώσης της ηλικίας εμμηναρχής.

Μετά την πρώτη περίοδο, συνεχίζουν να ψηλώνουν τα κορίτσια;

Μια ερώτηση που κάνουν οι περισσότεροι γονείς στον παιδίατρο, τον ενδοκρινολόγο ή τον γυναικολόγο τους.

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα όπως θα δείτε και παρακάτω εξαρτάται. Εξαρτάται από την ηλικία του κοριτσιού που ξεκινά η εμμηναρχή.

Από στατιστικές προκύπτει, πως μετά την εμμηναρχή τα κορίτσια παίρνουν κατά μέσο όρο 7 επιπλέον εκατοστά σε ύψος. Εντούτοις, το επιπλέον ύψος, που θα λάβει το κορίτσι μετά την πρώτη του περίοδο εξαρτάται και από την ηλικία της εμμηναρχής. Έτσι κορίτσια, που εμφάνισαν εμμηναρχή στην ηλικία των 10 ετών, θα πάρουν κατά μέσο όρο 10 επιπλέον εκατοστά σε ύψος μετά από την πρώτη τους περίοδο, ενώ κορίτσια με εμμηναρχή στα 15 έτη, θα πάρουν κατά μέσο όρο 5 επιπλέον εκατοστά σε ύψος.