ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Θέση προϊσταμένου στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η προθεσμία υποβολής λήγει 13/07/2021.

Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει.

Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Μετά το πέρας των διαδικασιών οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού αποστέλλουν στη Γραμματεία του αρμόδιου Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Βασ. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα) τις αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων και τα βιογραφικά τους σημειώματα, τις βεβαιώσεις στοιχείων των αρμόδιων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού, τις τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση, τα οποία τηρούνται στο προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων, με κοινοποίηση του διαβιβαστικού αυτού εγγράφου στη Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.