ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις: 53 θέσεις ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

ΣΜYA
In Τime

Αναρτήθηκε την Τετάρτη (29/6) στη Διαύγεια (ώρα 11:46:16 π.μ.) η προκήρυξη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) για την πλήρωση 53 θέσεων με επιλογή ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και ωριαία αποζημίωση, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως 31-8-2023.

Όσοι-ες επιθυμούν να προσληφθούν στις προκυρηχθείσες θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκρονικού ταχυδρομείου:
(tyek.smya@haf.gr) σε μορφή αρχείου (Portable Document Format {.pdf}) της Σχολής ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα-ημερομηνία αποστολής) στη:
ΣΜΥΑ
Αεροδρόμιο Δεκελείας,
λεωφόρος Τατοΐου ΤΚ 13671,
εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής να γνωστοποιείται στη σχολή ο κωδικός αποστολής (tracking number).

Πληροφορίες παρέχονται από τη ΣΜΥΑ κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:00- 14:00 στα τηλ. 210-8195165-69.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων