ΕΡΓΑΣΙΑ

Συντάξεις: Οι ανατροπές σε κύριες, επικουρικές, εφάπαξ, μερίσματα (πίνακες και παραδείγματα)

Συντάξεις: Οι ανατροπές σε κύριες, επικουρικές, εφάπαξ, μερίσματα (πίνακες και παραδείγματα)

Στο επόμενο δίμηνο θα φανούν οι πρώτες μειώσεις σε συντάξεις, μερίσματα, ΕΚΑΣ και εφάπαξ με βάση τον νέο ασφαλιστικό νόμο και θα θίξει πάνω από 600.000 συνταξιούχους, αν συνυπολογιστούν οι 100.000 χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι θα χάσουν ή θα λάβουν μειωμένο το ΕΚΑΣ και όσοι είναι στην ουρά για τα νέα εφάπαξ (εκκρεμούν 60.000).

Οι μειώσεις, ωστόσο, θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουνίου για τις κύριες συντάξεις που ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ μεικτά, τις επικουρικές οι οποίες μαζί με την κύρια υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ μεικτά και το ΕΚΑΣ και από την 1/1/2016 για τα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου (ανεξαρτήτως του ύψους του καταβαλλόμενου ποσού) ενώ «κουρεμένα» έως 18% θα είναι τα νέα εφάπαξ.

Οι «υψηλές» κύριες συντάξεις που ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ μεικτά (έναντι των 2.774 ευρώ που ήταν πριν από το νέο νόμο) θα περιοριστούν έως τις 31/12/2018 στα 2.000 ευρώ και οι πολλαπλές καταβαλλόμενες στον ίδιο συνταξιούχο στα 3.000 ευρώ καθαρά (από 3.360 ευρώ).

Για όλες τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ημερησίας, προβλέπεται να επανυπολογιστούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου με τα νέα (χαμηλότερα) ποσοστά αναπλήρωσης + την εθνική σύνταξη και η διαφορά που θα προκύψει θα κρατείται ως «προσωπική διαφορά».

Σύμφωνα με τον νόμο, «στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την ημερομηνία έναρξης του ν. 4387/2016 ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων.

Εάν το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016 ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς κατ’ έτος, σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής».

Η διαδικασία του επανυπολογισμού θα γίνει σταδιακά, μέσα σε ένα χρόνο, από τα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου έως τα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2017.

Οι επικουρικές

Στις συντάξεις του μηνός Αυγούστου θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στις επικουρικές που μαζί με την κύρια ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ μεικτά, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και των κρατήσεων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επικουρικής ασφάλισης.

pin 1

Στο 40% ή και ακόμη υψηλότερα εκτιμάται ότι θα φτάσουν, σε κάποιες περιπτώσεις, οι περικοπές στις συντάξεις πρώην ταμείων που είχαν υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης και για συνταξιούχους με λίγα χρόνια ασφάλισης (το ποσοστό αναπλήρωσης για 35 έτη θα είναι 15,75% έναντι 20% - 45% με τα οποία υπολογίστηκαν οι παλαιές επικουρικές) ή χαμηλές συντάξεις (ο συντελεστής επανυπολογισμού έχοντας στον παρονομαστή την κύρια σύνταξη δεν ευνοεί τους χαμηλοσυνταξιούχους).

Με βάση τον νόμο, η «αναπροσαρμογή» και τα υπερβάλλοντα ποσά θα παρακρατηθούν σε ισόποσες δόσεις έως και το Δεκέμβριο ανεξαρτήτως αν οι πρώτες μειώσεις γίνουν με τις πληρωμές του μηνός Αυγούστου. Οπως για τις κύριες, έτσι και για τις επικουρικές θα υπάρξει, μετά τον επανυπολογισμό, μια «προσωπική διαφορά» η οποία «θα αποσβένεται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων».

Οι νέες επικουρικές συντάξεις, τέλος, θα είναι κυμαινόμενες αφού υπολογίζονται, για τον χρόνο ασφάλισης από 1/1/2015, με πιο αυστηρά κριτήρια, σύνθετο μαθηματικό τύπο και με βάση την αρχή ισοδυναμίας των εισφορών, την ηλικία, την ύπαρξη συζύγου ή τέκνων, το προσδόκιμο ζωής κ.ά.

Τα μερίσματα

Μειωμένα έως 45% θα είναι τα 285.000 μερίσματα που θα καταβάλει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων στα τέλη Ιουνίου και θα εισπράξουν οι συνταξιούχοι τον Ιούλιο. Ο νέος τρόπος υπολογισμού φέρνει μεσοσταθμικές μειώσεις 40% έως 45% στα καταβαλλόμενα ποσά και οι διαφορές, που προκύπτουν, θα παρακρατηθούν με τις πληρωμές στα τέλη Σεπτεμβρίου και στα τέλη Δεκεμβρίου.

meris1

Επιπλέον 15.000 συνταξιούχοι υπολογίζεται ότι θα χάσουν οριστικά τη συγκεκριμένη συνταξιοδοτική παροχή, ενώ για τα επόμενα χρόνια τα μερίσματα θα είναι αντίστοιχα με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί και με βάση συντελεστή αναπλήρωσης, ο οποίος θα καθορίζεται κάθε χρόνο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου.

Τα Εφάπαξ

Ακόμη μικρότερα θα είναι τα νέα εφάπαξ λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού τους (στο 60% επί των αποδοχών της 5ετίας έως και τις 31/12/2013, χωρίς τα δώρα και το επίδομα αδείας για όσους πλήρωναν εισφορά 4% ).

Οι νέες μειώσεις, στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων κυμαίνονται από 15,6% έως 18,26%, ενώ τα επόμενα εφάπαξ προβλέπεται να είναι ακόμη χαμηλότερα αφού θα υπολογίζονται με βάση τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών λαμβάνοντας υπόψη, ταυτόχρονα, τα συνολικά έσοδα από εισφορές του έτους «εξόδου» του υπαλλήλου.

Το ΕΚΑΣ

Χωρίς ΕΚΑΣ ή με χαμηλότερο ποσό επιδόματος θα είναι οι συντάξεις του μηνός Ιουλίου για 100.000 συνταξιούχους καθώς από την 1η Ιουνίου θα ισχύουν νέα εισοδηματικά κριτήρια (το ακαθάριστο συνολικό ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης και επιδομάτων του Μαίου δεν πρέπει να είναι πάνω από 664 ευρώ, έναντι 850 ευρώ). Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα εκδίδεται σε ετήσια βάση μέχρι το 2019 (τελευταία χρονιά καταβολής του ΕΚΑΣ) θα αναπροσαρμόζονται τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια όσο και ποσά του επιδόματος.

Οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις

Ασφαλισμένος στο IKA και στο ΤΕΑΥΕΚ με 37 έτη ασφάλισης και 1.800 ευρώ αποδοχές λαμβάνει από το ΙΚΑ 1.180 ευρώ και από το ΤΕΑΥΕΚ 425 ευρώ. Με το νέο σύστημα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα έχει μείωση στην επικουρική 33% και θα περιοριστεί στα 285 ευρώ.

Ασφαλισμένη στο πρώην ΤΣΠ-ΑΤΕ και επικουρικό στο ΕΤΕΑ με 30 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.800 ευρώ λαμβάνει κύρια σύνταξη 1.075 ευρώ και επικουρική 430 ευρώ. Με το νέο καθεστώς η επικουρική της σύνταξη θα είναι 245 ευρώ μειωμένη κατά 43%.

Δημόσιος υπάλληλος με 35 έτη ασφάλισης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης λαμβάνει σύνταξη από το δημόσιο 1.185 ευρώ και επικουρικό ΤΕΑΔΥ 241 ευρώ. Με το νέο καθεστώς η επικουρική του σύνταξη μειώνεται στα 210 ευρώ, μείωση 12,8%.

Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και στο ΕΤΕΑΜ για 35 έτη με συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ λαμβάνει σήμερα κύρια σύνταξη 1.210 ευρώ και επικουρική 302 ευρώ και μαζί με την ΕΑΣ και την εισφορά για περίθαλψη 371 ευρώ. Με το νέο σύστημα υπολογισμού θα έχει μείωση 18,5% στην επικουρική του σύνταξη, αφού το μεικτό ποσό θα είναι 246 ευρώ από 302 ευρώ.

Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και στο ΤΑΝΠΥ με 37 έτη ασφάλισης και μισθό 1.800 ευρώ λαμβάνει κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ 1.180 ευρώ και από το ΤΑΝΠΥ επικουρική 510 ευρώ. Με το νέο καθεστώς η επικουρική του σύνταξη μειώνεται στα 290 ευρώ με ποσοστό μείωσης 43%.

Ρoή Ειδήσεων