ΕΡΓΑΣΙΑ

Το Πρωτοχρονιάτικο... «δώρο» του Αλέξη Τσίπρα στους εργαζόμενους!

Το Πρωτοχρονιάτικο... «δώρο» του Αλέξη Τσίπρα στους εργαζόμενους!

Σε λιγότερο από δύο μήνες, όλοι οι υπάλληλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με μία ακόμη μείωση στις μηνιαίες τους αποδοχές, καθώς ανεξάρτητα από το ύψος του μισθού τους, θα τους αφαιρεθούν από 14 έως 40 ευρώ, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών που φέρνει ο ασφαλιστικός νόμος του Γιώργου Κατρούγκαλου!

ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ...-«ΜΠΟΝΑΜΑΣ» ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Της Αμέλιας Αναστασάκη

Πλανάται πλάνην οικτράν, όποιος πιστεύει ότι τελείωσαν οι περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Οι επιπλέον απώλειες όχι μόνο δεν σταματούν ακόμη, αλλά... συνεχίζονται λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους. Και όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά και θα κυμαίνονται από 14 έως και 40 ευρώ το μήνα τουλάχιστον! Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι, ετησίως ένας εργαζόμενος θα χάσει από 168 έως 480 ευρώ! Μάλιστα, αυτές οι μειώσεις θα λειτουργήσουν ανεξάρτητα από το ύψος του μισθού, χωρίς καμία διάκριση και θα αφορούν όλους τους ασφαλισμένους. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών, αλλάζουν όλα!

Το Newsbomb.gr αποτυπώνει όσα θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα:

1. Η ασφαλιστική εισφορά συνδέεται με το εισόδημα και αυξάνεται εμπροσθοβαρώς μέχρι το 2022.

2. Με βάσει τους σημερινούς μισθούς κάθε εργαζόμενος θα χάσει από 168 ευρώ ως και 480 ευρώ το χρόνο λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.

3. Η μηνιαία παρακράτηση αναμένεται να αυξηθεί από 14 ως και 40 ευρώ ανά περίπτωση.

4. Οι εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων, θα υπολογίζονται όπως και οι εισφορές των υπόλοιπων μισθωτών. Δηλαδή στο σύνολο των αποδοχών τους και όχι στον βασικό μισθό του Οκτωβρίου του 2011.

5. Ήδη από τον περασμένο Ιούλιο έγινε η πρώτη έμμεση μείωση στους μισθούς όλων των εργαζομένων(Δημοσίου-Ιδιωτικού)εξαιτίας της αύξησης εισφορών για επικουρική ασφάλιση.

6. Το ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών. Κατανομή κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

7. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

8. Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από την πρώτη κιόλας ημέρα της νέας χρονιάς.

9. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία του ΙΚΑΕΤΑΜ.

10. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε, ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%.

11. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες του ΟΑΕΕ θα πρέπει να ξεχάσουν τις ασφαλιστικές κλάσεις. Θα κληθούν να καταβάλουν εισφορά για κύρια σύνταξη 20% επί του καθαρού καθαρό φορολογητέου εισοδήματός τους, ενώ θα πληρώσουν 6,95% για υγειονομική περίθαλψη, 7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ.

12. Αγρότες και νέοι επιστήμονες έχουν ειδική μεταχείριση και στις εισφορές υγείας καθώς οδηγούνται σταδιακά στο 6,95%.

13. 700.000 περίπου ασφαλισμένοι αγρότες θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν ακόμα και τριπλάσιες εισφορές σταδιακά μέχρι το 2022! Από την νέα χρονιά κάθε αγρότης θα πληρώνει για σύνταξη και υγεία το 26,95% του εισοδήματός του.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Δημόσιος υπάλληλος με 30 χρόνια στο Δημόσιο, τώρα πληρώνει για εισφορές 298 ευρώ(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σύνταξη), από την 1η Ιανουαρίου θα πληρώνει 340 ευρώ.

Ο συγκεκριμένος δηλαδή εργαζόμενος θα πληρώνει 42 ευρώ παραπάνω το μήνα! Δηλαδή 504 ευρώ παραπάνω τον χρόνο!

2. Έμπορος με εισόδημα 22.000 ευρώ με το ισχύον σύστημα πληρώνει 4.920 ευρώ/χρόνο, δηλαδή 410 ευρώ/μηνιαίως. Από την 1η Ιανουαρίου θα πληρώνει 5.918€/χρόνο, δηλαδή 493€ μηνιαίως.

3. Δικηγόρος με δραστηριότητα 5ετίας και εισόδημα 15.000€ ετησίως, σήμερα για εισφορές στο ΕΤΑΑ – Νομικών πληρώνει 2.100 €(σύνταξη, επικουρική, εφάπαξ, υγεία).

Από την 1η Ιανουαρίου του 2017, με το ίδιο εισόδημα θα καταβάλει 2.495 € σε εισφορές.

Ενώ από το 2021, όπου και καταργούνται οι εκπτώσεις του 48% για εισοδήματα των 15.000 € θα κληθεί να καταβάλει 5.245€!