ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποιοι γλιτώνουν δύο «κόφτες» εάν βγουν στη σύνταξη μέσα στο 2017

Ποιοι γλιτώνουν δύο «κόφτες» εάν βγουν στη σύνταξη μέσα στο 2017

Ο νόμος λέει ότι όσοι λάβουν σύνταξη με το νέο σύστημα μικρότερη έως 19,99% σε σχέση με τη σύνταξη που θα έπαιρναν με το παλιό καθεστώς θα έχουν ολόκληρη τη μείωση. Οσοι όμως έχουν μείωση άνω του 20%, τότε θα έχουν το ½ της μείωσης, αν φύγουν από 13/5/ έως 31/12/2016, ενώ με αποχώρηση το 2017 θα χρεωθούν με τα 2/3 της μείωσης.

Αν αποχωρήσουν το 2018, ο «κόφτης» είναι μεγαλύτερος, γιατί θα χρεωθούν με τα ¾ της αρχικής μείωσης. Και αν αποχωρήσουν από το 2019 και μετά, θα έχουν ολόκληρο τον «κόφτη» του Κατρούγκαλου, γατί θα χρεωθούν με το 100% της μείωσης, χωρίς καμία έκπτωση.

Σύμφωνα και με τα παραδείγματα που δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος:

1. Αποχώρηση μετά την ισχύ του νόμου 4387, δηλαδή από 13/5 έως 31/12/2016.

• Ασφαλισμένος σε ηλικία 60 ετών βγήκε στη σύνταξη με μισθό 900 ευρώ. Αν έχει 30 χρόνια, θα πάρει σύνταξη 584 ευρώ. Ταυτόχρονα, θα υπολογιστεί και τι θα έπαιρνε με το παλιό σύστημα. Η σύνταξη που θα έπαιρνε είναι 759 ευρώ. Αρα, η συνολική μείωση από το νέο σύστημα είναι 23%, δηλαδή 175 ευρώ λιγότερα. Ο ασφαλισμένος, επειδή αποχώρησε το 2016, θα έχει το ½ της περικοπής, δηλαδή θα χρεωθεί με -88 και όχι με -175 ευρώ. Ετσι, η τελική του σύνταξη θα είναι 672 ευρώ, αφού χρεώνεται με τη μισή περικοπή. Τα άλλα 88 ευρώ δεν χαρίζονται, αλλά μπορεί να αφαιρεθούν από τη σύνταξη μετά το 2018.

2. Αποχώρηση το 2017.

• Ο ίδιος ασφαλισμένος, αν βγει στα 60 το 2017 με μισθό 900 ευρώ, θα έχει μεγαλύτερο «κόφτη» στη σύνταξη από το 2016, αλλά μικρότερο από το αν φύγει το 2018 και το 2019. Ο νόμος λέει ότι για αποχώρηση το 2017, χρεώνονται τα 2/3 της μείωσης μεταξύ παλιάς και νέας σύνταξης. Αυτό σημαίνει ότι θα χρεωθεί τα 117 ευρώ από τα 175 ευρώ της συνολικής περικοπής. Οπότε, η σύνταξη θα είναι 642 ευρώ και θα γλιτώσει 58 ευρώ από τη συνολική περικοπή.

3. Αποχώρηση το 2018.

• Στην περίπτωση αυτή, χρεώνεται με τα ¾ της αρχικής περικοπής και θα πάρει 628 ευρώ, γλιτώνοντας 44 ευρώ από τη συνολική μείωση.

4. Αποχώρηση το 2019.

• Οσοι αφήσουν την έξοδο για σύνταξη από το 2019 και μετά, ενώ μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα, τότε θα πρέπει να ξέρουν ότι θα έχουν ολόκληρη τη μείωση. Ασφαλισμένος που θα φύγει με 38 χρόνια και μισθό 1.500 ευρώ θα πάρει σύνταξη 911 ευρώ (προ φόρου) και θα έχει ολόκληρη τη μείωση. Αν αποχωρήσει το 2018, θα πάρει 1.002 ευρώ, ενώ, αν αποχωρήσει το 2017, θα πάρει 1.032 ευρώ.