ΕΡΓΑΣΙΑ

Και με τη «βούλα» της κυβέρνησης: Καμία ατομική σύνταξη άνω των 2.000 ευρώ!

Και με τη «βούλα» της κυβέρνησης: Καμία ατομική σύνταξη άνω των 2.000 ευρώ!

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε τη σχετική εγκύκλιο, η οποία προβλέπει ότι, όσοι συνταξιούχοι ελάμβαναν υπερβάλλοντα ποσά συγκριτικά με όσα ορίζει ο νέος ασφαλιστικός νόμος κατά το διάστημα Ιούνιος 2016 – Μάρτιος 2017, θα παρακρατώνται από τις καταβαλλόμενες συντάξεις σε ισόποσες δόσεις τουλάχιστον των 50 ευρώ.  

«ΧΑΜΕΝΟΙ» ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3.000 ΕΥΡΩ- ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛH ΘΑ ΔΟΥΝ «ΨΑΛΙΔΙΣΜΕΝΕΣ» ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥΣ

Κάθε μέρα μπαίνει σε εφαρμογή και κάτι που θίγει όλο και περισσότερους συνταξιούχους. Κάθε μέρα το Υπουργείο Εργασίας εκδίδει και μία εφαρμοστική εγκύκλιο που μειώνει -ή «σκοπεύει» στο προσεχές διάστημα να μειώσει- τα εισοδήματα της τρίτης ηλικίας... Αυτή τη φορά και επίσημα, μπαίνει νέο ανώτατο πλαφόν για τις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις.

Με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ διευκρινίζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό του ανώτατου ποσού καταβολής κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, από 1.6.2016 μέχρι 31.12.2018. Εφεξής, καμία κύρια σύνταξη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ, ενώ οι πολλαπλές κύριες συντάξεις που λαμβάνει ένας ασφαλισμένος δεν μπορούν να ξεπερνάνε αθροιστικά τα 3.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Εάν ένας συνταξιούχος αυτή τη στιγμή λαμβάνει μία κύρια σύνταξη (ατομική) 2.250 ευρώ, με την εφαρμογή της εγκυκλίου θα χάσει 250 ευρώ.

ΠΑΡΔΕΙΓΜΑ 2

Εάν ένας συνταξιούχος αυτή τη στιγμή παίρνει δύο κύριες συντάξεις που έχουν άθροισμα 3.340 ευρώ, θα χάσει 340 ευρώ.

Όσες απώλειες υποστεί ο συνταξιούχος θα ισχύσουν αναδρομικά από 1.6.2016 μέχρι και την 31.12.2018. Αυτό σημαίνει ότι, τα υπερβάλλοντα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2016 – Μαρτίου 2017 θα πρέπει να παρακρατηθούν από τις καταβαλλόμενες συντάξεις -αρχής γενομένης από εκείνες του Απριλίου- σε ισόποσες δόσεις τουλάχιστον των 50 ευρώ.

Έτσι ένας συνταξιούχος σαν το παράδειγμα 1, ο οποίος έπαιρνε «παραπάνω» 250 ευρώ, θα πρέπει να τα επιστρέψει, αφού ξεπερνούν το πλαφόν των 2.000 ευρώ. Άρα θα πρέπει να επιστραφούν 250 επί 9 μήνες κατά τους οποίους καταβλήθηκε αχρεωστήτως το ποσό αυτό.

Η ελάχιστη μηνιαία παρακράτηση θα ανέλθει στα 50 ευρώ και θα ξεκινήσει από τις συντάξεις οι οποίες θα καταβληθούν για το μήνα Απρίλιο (τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου).

Προβλέπεται πως αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήματα, καθώς, και επιδόματα που χορηγούνται μαζί με τη σύνταξη, μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ παρακρατούνται με απόφαση της/του Προϊσταμένης/ου της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τα ποσά των συντάξεων, που θα καταβληθούν κατά τους επόμενους μήνες σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.

Κάθε μία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000) ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για το μέρος εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.